W dniu 23.05.2019 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Aukcje 8.40.2

Najważniejsze zmiany:

 • Dostosowano program do obsługi REST API w zakresie obsługi procesu wystawiania aukcji. Zgodnie z zapowiedziami Allegro w dniu 03.06.2019 r. nastąpi wyłączenie metod w WebAPI do obsługi tego procesu.
 • Dodano w konfiguracji użytkownika nowe pola Client Id oraz Client Secret, które wymagane są do prawidłowej komunikacji z REST API
 • Dodano możliwość wprowadzenia pola Client Id oraz Client Secret w oknie autoryzacji aplikacji (opcja Pokaż parametry REST API)
 • Dodano opcję odświeżania strony w oknie autoryzacji aplikacji
 • Dodano kreator konwersji (jednorazowej) kont aplikacji po wykonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 8.40.2 w związku z obsługą REST API
 • Dodano możliwość pobierania cenników wg nowych wytycznych REST API – od tej wersji cenniki zapisane są w Allegro a program pobiera ich listę i kojarzy wybrane aukcje do danego cennika bez przesyłania pełnej zawartości cennika z każdą wystawianą aukcją tak jak miało to miejsce w WebAPI
 • Zmodyfikowano proces wystawiania aukcji do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces pobierania i wysyłania informacji o sposobach dostawy do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces sprawdzania kosztów wystawienia aukcji do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces wystawiania zdjęć do aukcji do nowych funkcji REST API
 • Dodano automatyczne wylogowanie sesji użytkownika ze strony allegro w oknie autoryzacji aplikacji po jego uruchomieniu.
 • Zabezpiecza to proces autoryzacji aplikacji przed pomyłkowym wygenerowaniem tokenu z innego konta
 • Włączono weryfikację czy aplikacja została zautoryzowana w wielu miejscach w programie, które wymagają komunikacji z REST API
 • Wyłączono w kreatorze dodawania/edycji aukcji możliwość wprowadzania starego opisu
 • Dodano kopiowanie numeru przesyłki do zamówienia jeśli użytkownik nie wprowadził go w zamówieniu a w WAPRO Aukcje uruchomił operację dodania numeru przesyłki do transakcji i został on przyjęty przez API Allegro
 • Uszczelniono proces przenoszenia numeru paczki do transakcji i wysyłki ich do Allegro dla paczek SHIPX gdzie numer pobierany jest z API Paczkomatów dopiero w momencie pobrania etykiety ze względu na asynchroniczne przetwarzanie danych przez API Paczkomatów
 • Dodano w logu aktywności użytkownika proces logowania i wylogowania użytkownika
 • Dodano blokadę tworzenia zamówienia w trakcie synchronizacji na kontrahenta, który zablokowany ma obrót magazynowy
 • Zoptymalizowano wyświetlanie list w programie
 • Rozszerzono rozmiar zmiennej dla przechowywanego adresu email w procesie przenoszenia transakcji na zamówienie
 • Zmodyfikowano skrót klawiszowy na Ctrl + T dla operacji Sprawdź koszty wystawienia ze względu na powielenie z funkcją Pokaż w serwisie
 • Dodano wartość „30 dni” w parametrze czas trwania w trakcie tworzenia nowej aukcji
 • Przestawiono stan parametru dot. pobierania zdjęć z Allegro do bazy WAPRO Aukcje. W nowej odsłonie Allegro zdjęcia modyfikowane są cyfrowo przez co podczas pobierania nie ma możliwości stwierdzenia czy dane zdjęcie jest już bazie programu WAPRO Aukcje. Zdjęcia mają nakładane niewidoczne dla użytkownika szlaczki, które wpływają na postać zdjęcia widoczną przez program, uniemożliwiając tym samym ich porównanie
 • Wyłączono w oknie grupowej zmiany aukcji możliwość wysyłki zdjęć do zaznaczonych aukcji. Opcja dostępna była dla starych opisów, gdzie aukcje wysyłane były wraz ze zdjęciami, obecnie zdjęcia są wysyłane oddzielnie do aukcji.
Filmy
instruktażowe
Pytania
i odpowiedzi
Menedżer
radzi
Nasze
szkolenia
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI:

Bądź na bieżąco:

Zapisz się na newsletter

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

* Pole niezbędne, aby otrzymywać newsletter.