Moduł ten pozwala podczas wstawiania kartoteki asortymentowej na dokument zamówienia rozbicia wprowadzanej pozycji na pozycje surowcowe. Pozwala on na poziomie wydania z magazynu wydać np.: elementy paczki zaś zafakturowanie odbywać się ma na sam produkt gotowy.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

produkcja, moduł produkcyjny,

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Każda z kartotek produktowych ma ustawiony status w polu dodatkowym „Czy dzielić produkt” TAK/NIE.

Następnie podczas zatwierdzania pozycji na dokument dostajemy stosowny komunikat o tym czy podzielić pozycje na dokumencie według specyfikacji produktu.

Po jego zatwierdzeniu na zamówieniu pojawiają się rozbite pozycje:

Tak wygenerowane zamówienie możemy zamienić na dokument magazynowy lub na dokument handlowy.

Opcjonalnie po realizacji zamówienia na WZ jest także dostępna operacja fakturująca taki dokument tak by na Fakturze VAT widniała jedna pozycja która jest produktem gotowym.

W trakcie fakturowania takiego dokumentu magazynowego jest tworzony dodatkowo dokument PW na przyjęcie produktu wg informacji w dokumencie magazynowym i następnie generowany jest dokument fakturowy wg cen z kartoteki produktu. Na liście dokumentów magazynowych jest stosowna operacja dodatkowa:

Wygenerowany dokument handlowy z operacji wygląda mniej więcej tak:

Wymagania

Wymagania minimalnie to aktualna wersja WAPRO Mag w wariancie Prestiż Plus.