Moduł ten pozwala na rozliczenie rozrachunków na podstawie danych z pliku tekstowego. Program rozpoznaje kontrahentów na podstawie konta bankowego.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

rozrachunki, import zapłat

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Odszukanie rozrachunku do rozliczenia działa wg. zasady

  1. Najpierw odszukujemy nierozliczony rozrachunek po kwocie
  2. Następnie jeśli nie jest ona znaleziona program rozlicza rozrachunki wg. FIFO.
  3. W przypadku nie znalezienia żadnego rozrachunku program w rozrachunkach generuje zaliczkę.

Operacja importu znajduje się na liście rozrachunków. Sam moduł wygląda mniej więcej tak:

Wymagania

Wymagania minimalnie to aktualna wersja WAPRO Mag w wariancie Biznes.