Moduł ten pozwala na wygenerowanie zamówienia na surowce do zlecenia produkcyjnego.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

zamowienia

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Jedno zamówienie będzie zawierać surowce wynikające z definicji produktów.
Aktualnie moduł nie ma zaimplementowanej obsługi zamienników.

Zamówienie jest generowane na kontrahenta który jest powiązany z samym zleceniem produkcyjnym w zakładce numer (2)

W przypadku gdy nie będzie kontrahenta skojarzonego z zamówieniem to w bazie danych musi istnieć kontrahent o nazwie skróconej „Zlecenie produkcyjne”

Do wygenerowana zamówienia jest uruchamiana operacja dodatkowa :

Zamówienie powstaje w magazynie z którym skojarzone są surowce.
Domyślnie zamówienie ma automatyczna rezerwację.

Realizacja zamówienia odbywa się poprzez wykonanie stosownej operacji dodatkowej na liście zamówień i wygenerowane dokumentu RW które spowoduje ustawienie się zlecenia produkcyjnego w tryb w toku. Zlecenie takie będzie gotowe do zamkniecie już standardowymi mechanizmami WAPRO Mag.

Wymagania

Wymagania minimalnie to aktualna wersja WAPRO Mag w wariancie Prestiż.