Moduł ten pozwala na poziomie asortymentu zdefiniować w zależności od ilości ceny asortymentu w złotówkach lub w walucie. Moduł sprawdza walutę dokumentu ilość wpisaną i na tej podstawie proponuje na formatce pozycji cenę. Moduł działa na dokumencie zamówienia, magazynowym oraz handlowym. Cennik ten jest o najwyższym priorytecie i jeśli nie jest zdefiniowany to działa według standardowych zasad z aplikacji. W kartotece asortymentowej jest dodatkowa operacja która pozwala obejrzeć i odpowiednio zdefiniować zakresy ilościowe.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

cennik, cena, cena od ilości

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

W kartotece asortymentowej jest dodatkowa operacja która pozwala obejrzeć i odpowiednio zdefiniować zakresy ilościowe.

Po uruchomieniu operacji dodatkowej pojawia się lista cen i zakresy ilości:

Podczas dodawania pozycji dokumentu cennik zaczyna już działać i na formatkę pozycji proponuje ceny z najniższego ustalonego poziomu, następnie po wpisaniu na formularz pozycji nowej ilości proponuje już odpowiednią cenę z ustalonego zakresu.

Zaraz po otwarciu pozycji formatka wygląda tak:

Po zmianie ilości:

Wymagania

Wymagania minimalnie to aktualna wersja WAPRO Mag w wariancie Prestiż Plus.