Program WAPRO Mag został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej GLS. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

WAPRO Mag, Kurier, Przesyłka kurierska, Listy kurierskie, Listy przewozowe, GLS

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WAPRO Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WAPRO Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie.

Rys.1. Ekran aplikacji – zakładka Zamówienia

Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu GLS – rezultat jest widoczny na stronie:

Rys. 2. Ekran strony GLS – przygotowanie przesyłek

Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WAPRO Mag. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji. W poniższym przypadku będzie to jedno pole – uwagi.

Rys. 3. Ekran aplikacji – zakładka Ustawienia

Rys. 4. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka informacje dodatkowe

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WAPRO Mag jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

Rys. 5. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka status zamówienia

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest etykieta oraz potwierdzenie nadania towaru.

Rys. 6. Wygenerowane kilku etykiety na jednej stronie

Rys. 7. Wygenerowane potwierdzenie nadania towaru

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.

Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

Wymagania

  • .NET Framework 4.0
  • WAPRO Mag od wersji 7.80.x
  • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Korzyści

  • szybkie wystawianie przesyłek
  • wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy przepisywaniu adresów
  • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
  • drukowanie etykiet oraz zbiorczego protokołu przekazania towar