Program WAPRO Mag został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej JAS-FBG. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

WAPRO Mag, Kurier, Przesyłka kurierska, Listy kurierskie, Listy przewozowe

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WAPRO Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WAPRO Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie.

Rys.1. Ekran aplikacji – zakładka Zamówienia

Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu JAS-FBG – rezultat jesteśmy w stanie sprawdzić na stronie:

Rys. 2. Ekran strony JAS-FBG – historia przesyłek

Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WAPRO Mag. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji. poniższym przypadku będzie to jedno pole - uwagi.

Rys. 3. Ekran aplikacji – zakładka Ustawienia

Rys. 4. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka informacje dodatkowe

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WAPRO Mag jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

Rys. 5. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka status zamówienia

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest etykieta oraz list przewozowy.

Rys. 6. Wygenerowany list przewozowy

Rys. 7. Wygenerowana etykieta

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.

Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

Wymagania

  • .NET Framework 4.0
  • WAPRO Mag od wersji 7.80.x + wariant PRESTIŻ/ PRESTIŻ PLUS
  • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Korzyści

  • szybkie wystawianie przesyłek
  • wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy przepisywaniu adresów
  • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
  • drukowanie etykiet oraz zbiorczego protokołu przekazania towaru