Modyfikacja umożliwia wydruk świadectwa jakości paliw stałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Wydruk zintegrowany jest z fakturą vat więc nie ma potrzeby drukowania dwóch osobnych dokumentów dla klienta.

Modyfikacja składa się z dwóch komponentów. Pierwszy wykorzystuje funkcjonalność tabel dodatkowych dostępnych w WAPRO Mag. Po założeniu tabeli dodatkowej dla każdego artykułu można przypisać parametry wymagane w rozporządzeniu. Parametry opatrzone są datą od której mają zacząć obowiązywać. Przy przyjęciu nowej dostawy można podać nowe wartości przez co nie traci się ustawionych wcześniej parametrów dla faktur już wystawionych.

Drugim składnikiem jest wydruk Crystal Reports który zawiera standardowy wzór faktury vat, świadectwo jakości oraz oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych. Oświadczenie dodatkowo drukowane jest w dwóch wersach dla osoby fizycznej oraz dla firm. Wybór wzoru dokonywany jest automatycznie.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

świadectwo jakości paliw stałych, węgiel

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Korzyści

  • Skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie dokumentów dla klienta. Wszystko drukowane razem z fakturą vat
  • Mniejsza liczba dokumentów papierowych przekazywanych klientowi
  • Minimalizacja popełnienia błędu
  • Poprawa obsługi klienta

Wymagania

  • WAPRO Mag wariant Prestiż Plus