Obsługując firmy produkcyjne, które pracują z programem Wapro Mag często natykaliśmy się na niedogodności modułu Zleceń Produkcyjnych. Zdarzają się bowiem sytuację, których nie da się obejść w żaden inny sposób, że najpierw musimy przyjąć na stan magazynowy gotowy produkt, a dopiero w późniejszym czasie rozchodować surowce użyte do jego wyprodukowania i wycenić produkt.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

moduł produkcyjny, produkcja okien, produkcja stolarki okiennej, integracja z programem WH-OKNA

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

OPROGRAMOWANIE

Moduł oparty jest na współpracy z programem magazynowym WAPRO Mag w wariancie PRESTIŻ Plus z systemu WAPRO ERP oraz wykorzystano istniejące oprogramowanie serwerowe Microsoft Windows Server 2003 for Small Business Server, które to zawiera w sobie silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2005.

Na potrzeby integracji musieliśmy wykonać kilka dodatkowych modułów, które są zintegrowane z systemem WAPRO Mag oraz WH-OKNA:

  1. Numeracja zamówień programu WAPRO Mag
  2. Automat przepisujący zamówienie do systemu WH-OKNA
  3. Automat sprawdzający statusy zamówień WH-OKNA i na tej podstawie wykonujący odpowiednie zadania w WAPRO Mag
  4. Automat generujący na podstawie zleceń produkcyjnych dokumenty RW surowców i wyceniający dokumenty PW

MODUŁ NUMEROWANIA ZAMÓWIEŃ

W WAPRO Mag został zmieniony sposób numeracji zamówień od odbiorcy na niestandardowy. Wykorzystaliśmy do tego celu stworzymy przez nas moduł numeracji oraz gniazda rozszerzeń programu wywołujące nasz moduł po zatwierdzeniu nowego zamówienia.

Użytkownik wpisuje ile pozycji (ile okien) klient zamawia, wybiera rodzaj profilu, z jakiego będą wyprodukowane okna oraz wybiera kolor profilu. Na podstawie tych danych jest generowany numer zamówienia, który zawiera w sobie zakodowane powyższe informacje i jest zapisywany w bazie danych zamówień.

Dzięki zastosowaniu takiego sposobu numeracji użytkownicy patrząc tylko na numer zamówienia od razu mają wiedzę, z jakiego profilu mają być wykonane okna, ile tych okien klient zamówił oraz mają wiedzę o kolorystyce tychże okien.

Kolejnym krokiem jest automat przepisujący zamówienia do systemu produkcyjnego WH-OKNA.

AUTOMAT PRZEPISUJĄCY ZAMÓWIENIA

Kolejnym modułem stworzonym do współpracy programu magazynowego oraz programu produkcyjnego jest automat, którego zadaniem jest cykliczne sprawdzanie oraz przepisywanie z bazy danych WAPRO Mag do bazy danych WH-OKNA nowych zamówień.

W bazie danych WH-OKNA zakładane jest w ten sposób zlecenie produkcyjne puste i w tym momencie technolodzy mogą zacząć pracować z takim zleceniem - rysować zamówione przez klienta okna.

Kolejnym etapem współpracy jest automat cyklicznie sprawdzający statusy zleceń w programie WH-OKNA i na tej podstawie podejmujący odpowiednie działania w programie WAPRO Mag.

AUTOMAT SPRAWDZAJĄCY STATUSY

Moduł cyklicznie sprawdzający statusy zleceń w programie WH-OKNA jest modułem dodatkowym pracującym na serwerze jako usługa systemu Windows. Ma za zadanie co określony czas odczytać z bazy wszystkie zlecenia o statusie niższym niż np. WY i porównać je ze statusem zamówienia w bazie danych WAPRO Mag.

Na podstawie statusów automat podejmuje wskazane w konfiguracji czynności np takie, jak:

  • Założenie nowego artykułu w kartotece
  • Przepisanie receptury produktu
  • Utworzenie zlecenia produkcyjnego
  • Utworzenie dokumentu przychodu PW okien
  • Aktualizacja terminu realizacji zamówienia

W systemie WH-OKNA, w momencie zaczytania kodu kreskowego okna wychodzącego z działu szklenia automatycznie zmienia się status zlecenia na np. MA. Oznacza to, że okno zeszło z produkcji i weszło na magazyn wyrobów gotowych.

Jest to najważniejszy moduł, gdyż za jego pomocą w programie magazynowym WAPRO Mag pojawiają nam się automatycznie nowe okna na stanie magazynowym i są one od razu automatycznie rezerwowane pod zamówienie klienta.

Dział handlowy może od razu wystawić fakturę klientowi według zamówienia i nie musi martwić się o to, czy towar pod to zamówienie już jest w magazynie, czy też nie.

Ze względu na różnego rodzaju problemy wynikające z opóźnień we wprowadzaniu dokumentów zakupu surowców do systemu magazynowego zdecydowano się najpierw generować dokumenty przyjęcia gotowego okna w magazynie wyrobów gotowych, a dopiero na koniec miesiąca kolejny automat generuje wszystkie dokumenty rozchodu surowca w magazynie produkcji w toku i wycenia powiązane z nimi zleceniem produkcyjnym dokumenty PW.

AUTOMAT ROZCHODÓW SUROWCA

Ostatnim modułem wykonanym przez nas jest moduł generujący dokumenty rozchodu surowców RW zgodnie z recepturą produktu dla wszystkich zleceń produkcyjnych (wszystkich wyprodukowanych okien) z danego miesiąca oraz automatyczna wycena kosztu powiązanego dokumentu przyjęcia produktu gotowego PW.

Przewidzieliśmy sytuację taką, że receptury przepisywane z branżowego programu WH-OKNA mogą odbiegać od stanu faktycznego. Taka sytuacja skutkuje tym, że np. system będzie próbować rozchodować więcej surowca, niż ma na stanie magazynowym. Automat dopisuje do specjalnej tabeli braków surowca wszystko to, czego nie mógł z pewnych względów rozchodować.

Z tabeli braków można wygenerować dodatkowy dokument rozchodu uzupełniający w okresie późniejszym lub też wykonać zestawienie dla osób zajmujących recepturami produktów aby mogły zweryfikować, czy receptury nie są przypadkiem w niektórych przypadkach zawyżone.