Program WAPRO Mag został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej DB Schenker. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

schenker, listy przewozowe, dokumentacja przewozowa

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WAPRO Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WAPRO Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie. Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu DB Schenker. Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WAPRO Mag. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji. W poniższym przypadku będzie to jedno pole – uwagi.

Rys.1. Ekran aplikacji – zakładka Ustawienia

Rys. 2. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka informacje nagłówkowe

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WAPRO Mag jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

Rys. 3. Ekran Zamówień w WAPRO Mag – zakładka status zamówienia

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest etykieta oraz zbiorczy dokument nadania.

Rys. 4. Wygenerowana etykieta

Rys. 5. Wygenerowany zbiorczy dokument nadania

Wymagania

  • .NET Framework 4.0
  • WAPRO Mag od wersji 7.80.x
  • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

Korzyści

  • szybkie wystawianie przesyłek
  • wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy przepisywaniu adresów
  • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
  • drukowanie etykiet oraz zbiorczego protokołu przekazania towaru