Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego pozwalająca na zautomatyzowanie rozliczania rozrachunków, powiązanie płatności z zamówieniami i dodawanie kontrahentów w Wapro Mag. Import płatności odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego klienta, pola tytułem (numer zamówienia, numer dokumentu handlowego). Efektem zaimportowania płatności jest dodawanie dokumentów finansowych, rozliczanie rozrachunków.
Zaimportowane pozycje są automatycznie podłączane do zamówień (płatność dotyczy zamówienia – wg pola tytułem) lub dokumentu handlowego (płatność dotyczy dokumentu handlowego – wg pola tytułem). Pozycje zaimportowane można ręcznie sparować z klientem lub wybranym dokumentem zamówienia oraz dokumentem handlowych. W takim przypadku kartoteka kontrahenta jest automatycznie uzupełniana o numer konta bankowego klienta. W przypadku braku kontrahenta w systemie Wapro Mag aplikacja dodaje nową kartotekę kontrahenta. Rozliczanie dokumentów może się odbywać grupowo (zasada FIFO) lub poprzez ręczne przyporządkowanie płatności z dokumentem.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

import wyciągów bankowych, wyciągi bankowe

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Funkcjonalność

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag,
 • Integracja z bankami oparta na szablonach,
 • Obsługa standardu wymiany danych MT940
 • Inteligentne rozpoznawanie płatności kontrahentów,
 • Obsługa bankowych rachunków wirtualnych,
 • Możliwość wiązania płatności z dokumentem handlowym i zamówieniem

Korzyści

 • Szybkie wprowadzanie płatności od klientów,
 • Grupowe rozliczanie rozrachunków,
 • Wygoda użytkownika,
 • Ograniczenie błędów,
 • Zautomatyzowany proces dodawania numerów rachunków bankowych klientów,

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania

 • .NET Framework 4.0
 • WAPRO Mag Prestiż od wersji 7.90.x
 • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8