Aplikacja automatyzuje proces wprowadzania dokumentów zakupowych wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z dowolnego pliku (np. csv, xls, txt ).
Konfiguracja parametrów importu dokumentu jest definiowana indywidualnie dla każdego dostawcy. W trakcie importu pozycji aplikacja porównuje asortyment zdefiniowany w programie WAPRO Mag z specyfikacją dokumentu i w sytuacji braku zdefiniowanej kartoteki towarowej automatycznie dodaje nowy artykuł. Proces dodawania nowego artykułu umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad definiowaniem poszczególnych parametrów kartoteki towarowej.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

Wapro Mag, import, import dokumentów, import towarów, import kartotek

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Funkcjonalność

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag,
 • Indywidualne dostosowanie do każdego dostawcy
 • Import z wielu rodzajów plików,
 • Oraz wiele innych...

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji do indywidualnych wymagań.

Wymagania

 • .NET Framework 4.0
 • WAPRO Mag Prestiż od wersji 7.90.x
 • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Korzyści

 • Szybie importowanie dokumentów,
 • Wygoda użytkownika,
 • Ograniczenie błędów,
 • Zautomatyzowany proces dodawania nowych kartotek towarowych,