Poznaj rozwiązania branżowe współpracujące z systemami WAPRO ERP

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów WAPRO ERP, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów WAPRO ERP.

Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów WAPRO ERP, które uzyskały pozytywną opinię WAPRO ERP.

Program WAPRO Mag został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej DPD. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.
Moduł przypomina użytkownikowi o zamówieniach z datą realizacji równej dacie aktualnej.
Moduł pozwala na przypisanie asortymentów do kontrahenta a w nich ceny i okresy promocyjne dla danego kontrahenta.
Moduł pozwala importować dokumenty handlowy zakupu WNT z pliku XML wg specyfikacji klienta.
Moduł eksportuje dane do pliku XML jako sprawozdanie kwartalne sprzedaży leków zgodnie z wymaganiami Ministerstwa finansów.
Moduł pozwala wygenerować plik XML i umieścić go w odpowiednim folderze.
Automatyczne proponowanie rachunków bankowych kontrahentów w zależności od waluty.
Moduł pozwala dokonać eksportu zawartości dokumentu do pliku lub wysłać jako załącznik wiadomości email w formacie wymiany danych sieci PSS Społem.
Moduł Artykuł translator powstał z myślą o firmach, które prowadzą handel z firmami zagranicznymi i potrzebują na dokumentach lub w innych modułach powiązanych z WAPRO Mag prezentować nazwy towarów i jednostek w języku obcym.
Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online

Dlaczego wapro erp?

Obejrzyj nagranie i dowiedz się, dlaczego warto wybrać oprogramowanie WAPRO ERP.

Poznaj nas lepiej i wybierz rozwiązanie klasy ERP dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.