Przejdź do głównej zawartości

Wapro ERP

Zobacz jak efektywnie pracować z Wapro ERP, pakietem systemów ERP od Asseco Business Solutions S.A., dedykowanym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Programy Wapro ERP to komplet aplikacji do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Aplikacje te wspierają pracę praktycznie wszystkich działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr i płac oraz pracowników mobilnych, a także kadry zarządzającej poprzez wykorzystanie modułów analizujących pracę przedsiębiorstwa.

Aplikacje dostępne w ofercie:

Platformy e-commerce:

Dodatkowe usługi i możliwości:

W ofercie Wapro ERP dostępne jest także oprogramowanie dla biur rachunkowych Wapro Biuro.

Klienci mogą skorzystać także z oprogramowania w chmurze Wapro Anywhere Online. Aktualnie wersja chmurowa dostępna jest dla modułu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn. Użytkownicy mogą pracować w internetowej aplikacji, działającej w przeglądarce w technologii HTML. Program umożliwia korzystanie z aplikacji na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym. Dodatkowo, usługa umożliwia pracę hybrydową - część użytkowników może pracować naprzemiennie na wersji desktop (przez RDP) lub HTML lub tylko na wersji desktop lub tylko HTML.

Korzystanie z oprogramowania Wapro ERP umożliwi Twojej firmie kompleksową obsługę sprzedaży stacjonarnej, mobilnej lub internetowej. W przypadku sprzedaży internetowej możesz wybrać sklep na platformie e-Commerce lub korzystać z integracji z marketplace typu Allegro. System magazynowo-sprzedażowy pozwoli Ci zrealizować procesy posprzedażowe. Rozwiązania mobilne usprawnią bezpośredni kontakt z klientem, kompletację zamówień, obieg dokumentów magazynowych oraz sprzedaż bezpośrednią.

Dobierz odpowiednie rozwiązanie dla swojej księgowości, wybierając pomiędzy księgą przychodów i rozchodów lub pełną księgowością.

Korzystając z systemu kadrowo-płacowego obsłużysz proces zatrudniania i rozliczenia pracowników, także w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Całość dopełniają takie rozwiązania jak obsługa środków trwałych z mobilną inwentaryzacją czy analityka z wykorzystaniem danych zawartych w bazie danych poszczególnych modułów.

Architektura

Oprogramowanie Wapro ERP w wersji desktop pracuje w architekturze dwuwarstwowej. Oznacza to, że program łączy się poprzez sieć z serwerem baz danych (w tym przypadku Microsoft SQL Server). Wspierane są wszystkie edycje SQL Server (domyślnie instalowana jest bezpłatna edycja Express).

Taka architektura umożliwia pracę na wielu stanowiskach oraz jednoczesny dostęp wielu użytkowników (należy uwzględnić ograniczenia wybranych wariantów produktów). Oprogramowanie w tej architekturze instalowane jest w infrastrukturze klienta (na swoim lokalnym serwerze) lub z wykorzystaniem usługi Wapro Anywhere Online, gdzie dostęp do aplikacji świadczony jest przez usługi terminalowe Microsoft do infrastruktury producenta.

Warianty oprogramowania

Systemy Wapro ERP dostępne są w trzech liniach produktowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę od linii Wapro ERP START można, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy rozbudowanej linii PRESTIŻ, dodatkowo wyposażonej w moduły analityczne. Ponadto użytkownicy programu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn mogą skorzystać z wariantu PRESTIŻ PLUS pozwalającego na dowolną rozbudowę systemu poprzez dodawanie do niego własnych struktur danych, procedur i raportów.

Tak skonstruowana oferta pozwala łatwo i szybko dobrać , a także dostosować oprogramowanie do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.

W ofercie Wapro ERP znajdują się specjalistyczne linie:

 • BIURO, BIURO PLUS - dedykowane dla biur rachunkowych,
 • BUDŻET - przeznaczona dla sektora finansów publicznych,
 • MOBILE - przewidziana jako rozszerzenie produktu Wapro Mag Sprzedaż i magazyn dla firm posiadających przedstawicieli handlowych pracujących w terenie.

Z zakresem funkcjonalnym poszczególnych wariantów można zapoznać się na stronie Znajdź odpowiedni wariant dla Twojej firmy.

Firmy korzystające z oprogramowania Wapro ERP mogą korzystać ze wsparcia technicznego serwisu, szkoleń oraz wdrożeń oraz bazy wiedzy. Nasze systemy i usługi dostępne są w siedzibie warszawskiego oddziału, a także na terenie całego kraju poprzez sieć około pięciuset partnerów handlowych.

Technologia klient - serwer

Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami Wapro ERP zaprojektowane są w tzw. technologii klient – serwer, co oznacza, że system składa się z dwóch zasadniczych elementów (warstw):

 1. SQL Serwer z bazami danych aplikacji - server SQL jest to program komputerowy przeznaczony do obsługi i zarządzania bazami danych, w których aplikacje użytkowe przechowują swoje dane. Może zostać zainstalowany na jednym z komputerów lokalnej sieci komputerowej (na którym zainstalowana jest również jedna lub kilka aplikacji) lub na specjalnym, przeznaczonym do tego celu komputerze.

 2. Aplikacje użytkowe - zainstalowane na komputerach użytkowników, np. Wapro Mag Sprzedaż i magazynczy Wapro Kaper Księga podatkowa i pozostałe. Każda aplikacja musi być połączona z bazą danych, w której utworzone są struktury danych umożliwiające przechowywanie danych wymaganych przez aplikację. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji użytkowych (zalecane) lub też każda z aplikacji może pracować z osobną bazą danych. W zależności od tego, wymiana danych między nimi może następować bezpośrednio lub poprzez dodatkowe pliki wymiany.

Technologia klient – serwer zapewnia:

 • łatwe skalowanie systemu – od skonfigurowania na pojedynczym komputerze, poprzez pracę w lokalnej sieci aż do możliwości wykorzystania Internetu do pracy wielodziałowej w rozproszonych lokalizacjach,
 • wysoką wydajność i bezpieczeństwo danych – dzięki obsłudze baz danych przez specjalistyczny, niezależny od aplikacji użytkowych program.

W aplikacjach Wapro ERP, wszystkie dane zapisywane są w bazie danych - zarówno dane operacyjne aplikacji, jak i tzw. meta dane, np. dane konfiguracyjne systemu, ustawień konfiguracyjnych kont użytkowników itp.

Aplikacje zaprojektowane w ten sposób mają dwie ważne zalety. Zapewniają:

 • bezpieczeństwo danych - aby zabezpieczyć się przed możliwością utraty danych wystarczy dbać o jedną bazę danych, regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne, archiwizować ją, a archiwa przechowywać na co najmniej dwóch niezależnych nośnikach,
 • łatwość odtwarzania środowiska pracy firmy - w przypadku awarii systemu, wymiany komputerów lub innych awaryjnych sytuacji wymagających odtworzenia systemu komputerowego, wystarczy posiadać aktualne archiwum bazy danych, aby natychmiast odtworzyć cały system i rozpocząć pracę na nowo. Po zainstalowaniu aplikacji na komputerach operatorów i podłączeniu ich do odtworzonej bazy danych system jest gotowy do pracy, bez konieczności konfiguracji czegokolwiek poza serwerem SQL.

Zabezpieczenie dostępu do danych

Z pojęciem technologii klient – serwer bezpośrednio wiąże się pojęcie zabezpieczenia dostępu do danych. Wszystkie dane aplikacji gromadzone są w bazach danych, które są zarządzane i obsługiwane przez serwer baz danych. Oba programy, aplikacja użytkowa oraz serwer umożliwiają uprawnionym użytkownikom dostęp do danych zgromadzonych w bazie.

Aby zabezpieczyć je przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno serwer baz danych, jak i aplikacja użytkowa posiadają własne systemy weryfikacji uprawnień użytkowników. Ze względu na to, że w dalszej części podręcznika często w treści będą pojawiać się opisy logowania użytkowników, dla usystematyzowania podkreślamy, że podczas łączenia się do bazy danych i logowania:

 • aplikacji narzędziowych systemów Wapro ERP jak Administrator baz danych czy Konfigurator SQL, należy stosować system uwierzytelniania serwera SQL. Konto administratora serwera baz danych (sa) zostanie utworzone w trakcie jego instalacji.
 • aplikacji użytkowych (np. Wapro Fakir Finanse i księgowość) należy stosować system uwierzytelniania aplikacji Wapro ERP. Konto pierwszego użytkownika o nazwie Admin (z pustym hasłem) zostanie założone podczas instalacji aplikacji, następni użytkownicy zostaną dodani przez administratora systemu.

Organizacja danych

W zależności od potrzeb, dane w systemie Wapro ERP można dzielić pomiędzy różne bazy danych, w których są przechowywane lub przeciwnie - łączyć w jednej bazie dane wszystkich aplikacji oraz dane wszystkich zarejestrowanych w systemie firm.

Wszystkie aplikacje Wapro ERP zorganizowane są w ten sam sposób:

 • dane każdej aplikacji przechowywane są w pliku bazy danych na platformie bazodanowej Microsoft SQL Server. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji,
 • aplikacje Wapro ERP zainstalowane są na indywidualnych komputerach (stacjach roboczych) użytkowników lub na serwerze usług terminalowych. Aplikacje nie zawierają żadnych danych. Przeznaczone są wyłącznie do obsługi logiki biznesowej oraz udostępniają interfejs umożliwiający operatorom pracę.

W najprostszym przypadku, do pracy jednej aplikacji niezbędna jest sama aplikacja, połączona z serwerem SQL z zainstalowaną na nim bazą danych programu.

Ze względu na to, że systemy Wapro ERP umożliwiają przystosowanie do indywidualnych wymagań każdej firmy, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych pojęć i informacji, które mogą być pomocne w zaprojektowaniu własnego, najbardziej bezpiecznego, efektywnego i wydajnego systemu do zarządzania firmą.

Bazy danych

Aby dowolna aplikacja Wapro ERP mogła funkcjonować, musi być połączona z bazą danych zawierającą struktury aplikacji (tabele, procedury i inne) do przechowywania jej danych i wykonywania na nich operacji. Z upływem czasu, te struktury (tabele) wypełniane są danymi wprowadzanymi przez operatorów poprzez interfejs programu.

Każdy Microsoft SQL Server może zarządzać pracą dowolnej ilości baz danych. Oznacza to, że każda aplikacja, jeżeli wariant na to zezwala, może zarejestrować na serwerze dowolną ilość baz danych.

Aplikacje

Każda aplikacja Wapro ERP, jeżeli wariant programu na to zezwala, może pracować z dowolną bazą danych zawierającą jej struktury, zarejestrowaną na dowolnym MS SQL Server dostępnym w sieci.

Aby pracować z danymi znajdującymi się w bazie, podczas logowania do aplikacji wystarczy wskazać nazwę serwera SQL oraz nazwę jednej z baz danych na nim zarejestrowanych.

Każda aplikacja może:

 • zarejestrować w Microsoft SQL Serwer dowolną ilość baz danych ze swoimi strukturami danych,
 • zainstalować swoje struktury danych w już istniejącej bazie danych zarejestrowanej przez inną aplikację Wapro ERP.

Z powyższego wynika, że:

 • każda aplikacja Wapro ERP może przechowywać swoje dane w indywidualnej dla aplikacji bazie danych - praca w modelu baz rozłącznych,
 • wszystkie aplikacje Wapro ERP mogą przechowywać swoje dane w jednej, wspólnej bazie danych. Przy tego typu organizacji systemu, wszystkie struktury wspólne programów są dostępne równocześnie we wszystkich aplikacjach, co zmniejsza nakład pracy na wprowadzanie danych do systemu, ułatwia i przyspiesza dostęp do nich oraz ich wymianę (np. kartoteka kontrahentów czy pracowników) - praca w modelu wspólnej bazy danych.
Podpowiedź

Wyjątkowo, program Wapro Mag Sprzedaż i magazyn może zawierać dane jednej firmy podzielone pomiędzy kilka baz danych. Wynika to z konieczności dostosowania aplikacji do sposobu działania firmy i jej możliwości technicznych (np. niezależnie działające oddziały, filie, sklepy). W tym przypadku wymiana danych może odbywać się na drodze wymiany plików.

Firmy

Każda aplikacja Wapro ERP, jeżeli wariant programu na to pozwala, może zarejestrować w bazie danych dowolną liczbę firm. W związku z tym użytkownicy, którzy pracują z kilkoma firmami, w zależności od potrzeb mogą:

 • dla każdej firmy założyć oddzielną bazę danych,
 • zarejestrować wszystkie firmy w jednej bazie danych.

Wybór rodzaju organizacji zależy wyłącznie od potrzeb i ergonomii pracy.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego opisu, dane zarejestrowanych w systemie firm mogą być zorganizowane w dowolny sposób. Poniżej przedstawiamy kilka możliwych wariantów:

 1. Każda aplikacja może utworzyć dla każdej zarejestrowanej firmy oddzielną bazę danych. Tzn. dla każdej firmy, na serwerze baz danych, znajduje się wiele baz danych, każda zarządzana przez jedną aplikację.

 2. Wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu do zarządzania firmami mogą mieć utworzoną dla każdej zarejestrowanej firmy jedną zintegrowana bazę danych. Tzn. na serwerze baz danych, dla każdej zarejestrowanej firmy, utworzona jest jedna baza danych ze strukturami wspólnymi wszystkich aplikacji.

 3. Cały system do zarządzania firmami Wapro ERP może pracować na jednej zintegrowanej bazie danych, w której zarejestrowane są wszystkie wprowadzone przez użytkownika firmy.

 4. Dopuszczalne są dowolne kombinacje powyższych układów. Dodatkowo, w najbardziej złożonych systemach, bazy danych mogą znajdować się na różnych serwerach, łącznie z bazami, do których dostęp realizowany jest poprzez sieć internetową.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie RODO, ochronie podlegają podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych (art. 1). Na administratorach danych osobowych spoczywa obowiązek zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które pozwolą na minimalizację tego ryzyka. Zastosowane rozwiązania powinny być adekwatne do zagrożeń określonych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

System Wapro ERP posiada szereg funkcjonalności, które właściciel programu (administrator danych osobowych lub podmiot przetwarzający dane) może wykorzystać, w celu pełnego zabezpieczenia dostępu do danych za pośrednictwem programu, a w szczególności dostępu do danych osobowych. Opis powyższych funkcjonalności dostępny jest w rozdziale Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie Wapro ERP.

Zwracamy uwagę, że RODO nie odnosi się do poszczególnych funkcjonalności programów komputerowych. Właściciel programu (administrator danych lub podmiot przetwarzający) stosuje program komputerowy jako techniczny środek ochrony danych osobowych w zakresie właściwym dla przyjętej przez siebie polityki ochrony danych osobowych. W rozdziale Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie Wapro ERP udostępniamy dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w zapewnieniu pełnej ochrony danym osobowym, które administrator przetwarza z wykorzystaniem naszych programów.

Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie Wapro ERP

System uprawnień

Oprogramowanie Wapro ERP realizuje wymaganie ochrony dostępu do danych zależnie od przynależności operatora do grupy uprawnień w systemie i uprawnień, jakie zostaną nadane grupie użytkowników. Odbywa się to w ten sposób, że administrator bezpieczeństwa wskazuje, które elementy aplikacji mają być niedostępne dla konkretnej grupy użytkowników. Zarządzanie kontami użytkowników i ich grupami odbywa się bezpośrednio w aplikacji, a do modyfikacji uprawnień przypisywanych do poszczególnych ról/grup użytkowników przeznaczony jest moduł uprawnień wbudowany w każdą aplikację z pakietu Wapro ERP. Efektem jego działania jest definicja powiązań grup użytkowników z ich uprawnieniami. Definicja ta jest obowiązująca i wykorzystywana w czasie pracy aplikacji. Uprawnienia nadawane są dla wybranych modułów (dostęp do całego modułu) lub jego wybranych fragmentów, np. czynności w ramach danego modułu typu: dodawanie, poprawianie, usuwanie czy operacje dodatkowe wykonywane w ramach danego modułu aplikacji.

Ograniczenie kanałów dostępu, uwierzytelniania dostępu

Standardowo, aplikacja pracuje na dedykowanym koncie MS SQL, które realizuje całą logikę dostępu do danych zapisanych w bazie umieszczonej na serwerze MS SQL.

Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, aby użytkownik miał utworzone dedykowane konto w domenie Active Directory systemu Windows, które będzie wykorzystywane podczas logowania do aplikacji. Nastąpi wtedy uwierzytelnianie Windows w MS SQL podczas logowania się do aplikacji. W takim modelu obowiązują dwie warstwy uprawnień:

 1. Dostęp w aplikacji dla użytkownika systemu, np. Wapro Kaper Księga podatkowa.
 2. Dostęp loginu w serwerze bazy danych.

Siła hasła stosowanego przy uwierzytelnianiu standardowym

Administrator bezpieczeństwa ma możliwość określenia wymaganych atrybutów hasła użytkownika wpływających na moc hasła stosowanego przy uwierzytelnianiu. Podstawowe parametry hasła użytkownika to:

 • minimalna wymagana długość hasła,
 • okres ważności hasła – po jego upłynięciu użytkownik będzie zmuszony do zmiany hasła,
 • unikalność hasła (względem określonej liczby poprzednich haseł),
 • złożoność hasła (czy hasło musi zawierać wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne).

Dzięki tym parametrom w oprogramowaniu Wapro ERP możliwe jest zaimplementowanie wybranych poziomów bezpieczeństwa dostępu:

 • poziom podstawowy – wymaga stosowania identyfikatora i hasła,
 • poziom podwyższony – wymaga stosowania identyfikatora i hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne ważnego maksymalnie przez 30 dni.

Ograniczenie liczby jednoczesnych logowań do systemu

Aplikacja nie zezwala na wielokrotne logowanie przy pomocy tego samego konta użytkownika z różnych stacji/sesji terminalowych i jednoczesną pracę w aplikacji.

Inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Na podwyższenie bezpieczeństwa wpływ mają także aspekty:

 • możliwość szyfrowania na nośniku fizycznym danych zawierających wrażliwe dane (przez mechanizmy MS SQL),
 • zabezpieczenie serwera przed niespójnością danych,
 • możliwość rejestrowania operacji na danych wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Opcja, która wymaga włączenia dla każdej z kartotek,
 • możliwość zabezpieczania archiwum bazy danych hasłem.

Logowanie informacji związanych z bezpieczeństwem

Standardowo informacje o logowaniu i wylogowaniu użytkowników są rejestrowane w logach aktywności systemu Wapro ERP.

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa serwera bazy danych

Oprogramowanie Wapro ERP jest aplikacją typu klient-serwer i wymaga bezpośredniego dostępu do serwera bazy danych. Zalecamy, aby serwer bazodanowy nie był dostępny w publicznej przestrzeni adresowej. Połączenia dla stanowisk znajdujących się poza organizacją firmy powinny być realizowane po uprzednim użyciu połączenia typu VPN.

Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa serwerów SQL znajdują się w dokumentacji firmy Microsoft.

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa bazy danych

Poziom bezpieczeństwa danych podnosi zastosowanie macierzy dyskowych. Skonfigurowanie zapasowych dysków w macierzach dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie mechanizmu RAID 10 wraz z dwoma dodatkowymi dyskami zabezpiecza dane w 95% przypadkach awarii bez konieczności instalacji systemu i odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa.

Zalecenia w zakresie kopii bezpieczeństwa

Przechowywanie archiwum bazy danych na innym nośniku oraz w innym miejscu niż jest zainstalowany system Wapro ERP i wykorzystywana przez niego baza danych podnosi poziom bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa podnosi również zwiększenie ilości kopii bezpieczeństwa.

Pliki zawierające dane osobowe

Dane osobowe, które są przetwarzane przez systemy Wapro ERP mogą zostać zachowane w postaci raportów, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych itp., zapisanych przez użytkownika jako pliki na różnych nośnikach. Klient powinien uwzględnić takie przypadki w procedurach i polityce ochrony danych osobowych firmy.

Opis struktur danych osobowych

Ois ten zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Instrukcja definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych.

Przepływy danych

Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane firm, udziałowców oraz kontrahentów firmy. Jako dane firmy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików XML oraz import z plików programu MS Excel. W programach istnieje możliwość przechowywania w bazie dokumentów zawierających dane osobowe w formie elektronicznej. Programy umożliwiają dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików XML, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe w postaci plików XML oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych.

Struktury danych

Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane:

 • firm,
 • udziałowców (osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • współubezpieczonych,
 • pracowników,
 • osób wykonujących na rzecz firm prace na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • kontrahentów firmy,
 • użytkowników programu.

Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych, plików XML lub import z innych baz danych.

Programy umożliwiają dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych wyżej wymienionych typów. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików XML, plików dostępnych dla MS Excel i MS Word oraz plików PDF.

Struktura zbiorów danych i ich powiązania

Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych niezawierających danych osobowych.

Tablica URZEDY

Tablica zawiera dane urzędów skarbowych i oddziałów ZUS związanych z firmą i pracownikami.

NazwaOpis
ID_URZEDUIdentyfikator urzędu (unikatowy)
NAZWANazwa urzędu
MIEJSCOWOSCAdres urzędu – miejscowość
ULICA_LOKALAdres urzędu – ulica i numer domu
KOD_POCZTOWYAdres urzędu – kod pocztowy
BANK_NAZWANumer rachunku bankowego urzędu – nazwa banku
BANK_KONTONumer rachunku bankowego urzędu – numer rachunku
KONTO_WNAnalityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem
KONTO_MAAnalityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem
KOD_USNumer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów
TYP_URZEDUTyp urzędu. Dozwolone wartości US – urząd skarbowy, ZUS – oddział ZUS

Tablica FIRMA

Tablica zawiera listę firm.

NazwaOpis
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (unikatowy)
NAZWA_PELNAPełna nazwa pracodawcy
NAZWANazwa skrócona pracodawcy
NIPNIP pracodawcy
REGONREGON pracodawcy
EKDEuropejski Kod Działalności pracodawcy
NKPNumer Konta Płatnika w ZUS
RODZAJ_PLATNIKAKlasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik niebędący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna
ID_USIdentyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY)
ID_ZUSIdentyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY)
KP_WLASCICIEL_PLATNIKIEM_ZUS0 – właściciel firmy nie jest płatnikiem ZUS 1 – właściciel firmy jest płatnikiem ZUS
KP_REPREZENTANT_UZImię i nazwisko osoby reprezentującej firmę na umowach cywilno-prawnych
UWAGIMiejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy

Tablica ADRESY_FIRMY

Tablica zawiera adresy firmy związane z prowadzoną działalnością. Dla danej firmy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.

NazwaOpis
ID_ADRESY_FIRMYIdentyfikator adresu (unikatowy)
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują
KP_DATA_OD
KRAJKraj
WOJEWODZTWOWojewództwo
POWIATPowiat
GMINAGmina
ULICAUlica
NR_DOMUNumer domu
NR_LOKALUNumer lokalu
MIEJSCOWOSCMiejscowość
KOD_POCZTOWYKod pocztowy
POCZTAPoczta
SKRYTKASkrytka pocztowa
TELEFONNumer telefonu
TELEXNumer modemu w adresie do korespondencji
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres poczty elektronicznej
TYP_ADRESUIdentyfikator rodzaju adresu: S - adres siedziby, D - adres prowadzenia działalności, DG - główny adres prowadzenia działalności, K - adres do korespondencji
ZAKONCZENIENieużywany przez program
KP_DATA_DOData, kiedy dany adres przestaje być aktualny
KP_OPIS_NIETYPOWYOpis słowny miejsca prowadzenia działalności nieposiadającej adresu

Tablica PRACOWNIK

Tablica zawiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (unikatowy)
ID_FIRMYIdentyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY)
ID_STRUKTURYIdentyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA)
NR_EWIDENCYJNYNumer ewidencyjny osoby w firmie
NAZWISKONazwisko osoby
IMIE_1Pierwsze imię osoby
IMIE_2Drugie imię osoby
NAZWISKO_RODOWENazwisko rodowe osoby
IMIE_OJCAImię ojca osoby
IMIE_MATKIImię matki osoby
NAZWISKO_MATKINazwisko matki osoby
MIEJSCE_URODZMiejsce urodzenia osoby
DATA_URODZENIAData urodzenia osoby
PESELNumer PESEL osoby
NIPNumer NIP osoby
DOWODSeria i numer dowodu osobistego osoby
WYDANYOrgan wydający dowód osobisty osoby
DATA_WYDANIAData wydania dowodu osobistego
KP_DATA_WYDANIAData wydania dowodu osobistego w formacie MS SQLSewer
KP_OBYWATELSTWOPosiadane obywatelstwa (nazwy krajów)
PASZPORTSeria i numer paszportu osoby
TELEFONNumer telefonu osoby
PLECPłeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna
ID_SCHEMATUIdentyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA)
ARCHIWUMZnacznik osoby w archiwum. 1 - osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 - osoba jest w archiwum
RODZAJ_PRACOWNIKAZnacznik statusu osoby. 1 - pracownik etatowy, 2 - osoba z zewnątrz
FUNDUSZ_BEZOSOBOWYZnacznik. 1 - osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 - osoba nie pobiera wynagrodzenia z funduszu bezosobowego
NR_ANALITYKINumer analityki osoby w systemie księgowym
DATA_WPROWADZENIA_DANYCHData wprowadzenia danych przez użytkownika
DATA_MODYFIKACJI_DANYCHOstatnia data modyfikacji danych przez użytkownika
UZYTKOWNIK_WPROWADZNazwa użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
UZYTKOWNIK_MODYFIKNazwa ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK)
KOD_PRACOWNIKANumer pracownika w systemie księgowym
ZDJECIEZdjęcie pracownika w postaci elektronicznej
UWAGIMiejsce na dowolny opis osoby

Tablica ADRESY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu.

NazwaOpis
ID_ADRESY_PRACIdentyfikator adresu (unikatowy)
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują
SYM_KRAJUSymbol kraju zamieszkania pracownika
KRAJKraj
WOJEWODZTWOWojewództwo
POWIATPowiat
GMINAGmina
ULICAUlica
NR_DOMUNumer domu
NR_LOKALUNumer lokalu
MIEJSCOWOSCMiejscowość
KOD_POCZTOWYKod pocztowy
POCZTAPoczta
SKRYTKASkrytka pocztowa
TELEFONNumer telefonu
TELEXNumer modemu w adresie do korespondencji
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres poczty elektronicznej
KP_DATA_ODData początku obowiązywania danego adresu
KP_DATA_DOData końca obowiązywania danego adresu
KP_ID_URZEDU_SKARBOWEGOIdentyfikator urzędu skarbowego
TYP_ADRESUIdentyfikator rodzaju adresu: M - adres zamieszkania, Z - adres zameldowania, K - adres do korespondencji

Tablica URZEDY_PRACOWNIKA

Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi.

NazwaOpis
IDENTYFIKATORIdentyfikator powiązania (unikatowy)
ID_URZEDUIdentyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY)
ID_PRACOWNIKAIdentyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK)
DATA_ODData od kiedy dane obowiązują

Tablica KONTRAHENT (Wapro Kaper)

Tablica zawiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_GRUPYNiewykorzystywane w Wapro Fakir
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
ID_RACHUNKUIdentyfikator domyślnego rachunku bankowego
ID_KLASYFIKACJIIdentyfikator domyślnej klasyfikacji
NAZWAUnikalna nazwa kontrahenta
SYM_KRAJUSymbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NAZWA_PELNAPełna nazwa kontrahenta
ODBIORCACzy kontrahent jest odbiorcą
DOSTAWCACzy kontrahent jest dostawcą
NIPNIP
REGONRegon
PLATNIK_VATCzy kontrahent jest płatnikiem VAT
LIMIT_KUPIECKINiewykorzystywane w Wapro Kaper
FORMA_PLATNOSCINiewykorzystywane w Wapro Kaper
TERMIN_NALEZNOSCINiewykorzystywane w Wapro Kaper
TERMIN_ZOBOWIAZANNiewykorzystywane w Wapro Kaper
PRIORYTETNiewykorzystywane w Wapro Kaper
KOD_KRESKOWYNiewykorzystywane w Wapro Kaper
DRUKUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Kaper
POKAZUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Kaper
OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Kaper
UWAGINiewykorzystywane w Wapro Kaper
KOD_KONTRAHENTANr analityki kontrahenta w planie kont
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
ADRES_WWWAdres strony www
SEMAFORPole techniczne
FLAGA_STANUPole techniczne
NIPLNIP w postaci liczby (bez kresek)
DOS_KODPole wykorzystywane przy konwersji z wersji DOSprogramu WF-KaPeRdla DOS
ZGODA_NA_PRZETWARZANIENiewykorzystywane w Wapro Kaper
ADRES_EMAILAdres e-mail
ID_HANDLOWCANiewykorzystywane w Wapro Kaper
WYROZNIKNiewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE1Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE2Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE3Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE4Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE5Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE6Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE7Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE8Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE9Niewykorzystywane w Wapro Kaper
POLE10Niewykorzystywane w Wapro Kaper
KontrahentUEKontrahent posiadający NIP UE
SYM_KRAJU_KORCzęść adresu do korespondencji
KOD_POCZTOWY_KORCzęść adresu do korespondencji
MIEJSCOWOSC_KORCzęść adresu do korespondencji
ULICA_LOKAL_KORCzęść adresu do korespondencji
WOJEWODZTWO_KORCzęść adresu do korespondencji
PESELPesel
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWANazwa dokumentu tożsamości
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMERNumer dokumentu tożsamości
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZOrgan wydający dokument tożsamości
RAKS_KOD_KONTRAHENTANumerr analityki kontrahenta z systemu Raks
BLOKOWANIEPole techniczne
KP_ID_ZdarzeniaIdentyfikator unikalny domyślnego zdarzenia gospodarczego
IncydentalnyWartość 1 jeśli kontrahent jest incydentalny
ZABLOKOWANYPole techniczne
MPNiewykorzystywane w Wapro Kaper
KLUCZNiewykorzystywane w Wapro Kaper
VAT_CZYNNYPodatnik VAT czynny
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYMNiewykorzystywane w Wapro Kaper
TELEFON_FIRMOWYNumer telefonu firmowego
DOSTEPNY_W_B2BNiewykorzystywane w Wapro Kaper
POWIATCzęść adresu kontrahenta
POWIAT_KORCzęść adresu do korespondencji

Tablica KONTRAHENT (Wapro Fakir)

Tablica zawiera listę kontrahentów firmy. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_GRUPYNiewykorzystywane w Wapro Fakir
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
ID_TABELI_ODSETEKIdentyfikator domyślnej tabeli odsetek
ID_RACHUNKUIdentyfikator domyślnego rachunku bankowego
ID_KLASYFIKACJIIdentyfikator domyślnej klasyfikacji
NAZWAUnikalna nazwa kontrahenta
SYM_KRAJUSymbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje
ID_PLATNIKANiewykorzystywane w Wapro Fakir
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NAZWA_PELNAPełna nazwa kontrahenta
ODBIORCACzy kontrahent jest odbiorcą
DOSTAWCACzy kontrahent jest dostawcą
NIPNIP
REGONRegon
PLATNIK_VATCzy kontrahent jest płatnikiem VAT
LIMIT_KUPIECKINiewykorzystywane w Wapro Fakir
FORMA_PLATNOSCINiewykorzystywane w Wapro Fakir
TERMIN_NALEZNOSCINiewykorzystywane w Wapro Fakir
TERMIN_ZOBOWIAZANNiewykorzystywane w Wapro Fakir
PRIORYTETNiewykorzystywane w Wapro Fakir
KOD_KRESKOWYNiewykorzystywane w Wapro Fakir
DRUKUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Fakir
POKAZUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Fakir
OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Fakir
UWAGINiewykorzystywane w Wapro Fakir
KOD_KONTRAHENTANr analityki kontrahenta w planie kont
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
ADRES_WWWAdres strony www
SEMAFORPole techniczne
FLAGA_STANUPole techniczne
NIPLNIP w postaci liczby (bez kresek)
DOS_KODPole wykorzystywane przy konwersji z programu WAPRO Fakir dla DOS
ZGODA_NA_PRZETWARZANIENiewykorzystywane w Wapro Fakir
KTO_WPISALIdentyfikator użytkownika który dodawał rekord
KTO_POPRAWILIdentyfikator użytkownika który ostatni poprawił record
DOMYSLNY_RABATNiewykorzystywane w Wapro Fakir
ADRES_EMAILAdres e-mail
ID_HANDLOWCANiewykorzystywane w Wapro Fakir
WYROZNIKNiewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE1Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE2Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE3Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE4Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE5Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE6Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE7Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE8Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE9Niewykorzystywane w Wapro Fakir
POLE10Niewykorzystywane w Wapro Fakir
KontrahentUEKontrahent posiadający NIP UE
SYM_KRAJU_KORCzęść adresu do korespondencji
KOD_POCZTOWY_KORCzęść adresu do korespondencji
MIEJSCOWOSC_KORCzęść adresu do korespondencji
ULICA_LOKAL_KORCzęść adresu do korespondencji
WOJEWODZTWO_KORCzęść adresu do korespondencji
PESELPesel
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWANazwa dokumentu tożsamości
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMERNumer dokumentu tożsamości
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZOrgan wydający dokument tożsamości
RAKS_KOD_KONTRAHENTANumer analityki kontrahenta z systemu Raks
BLOKOWANIEPole techniczne
KP_ID_ZdarzeniaNiewykorzystywane w Wapro Fakir
IncydentalnyNiewykorzystywane w Wapro Fakir
ZABLOKOWANYPole techniczne
MPKontrahent rozliczający się metodą kasową
KLUCZNiewykorzystywane w Wapro Fakir
VAT_CZYNNYPodatnik VAT czynny
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYMUtworzony w systemie zewnętrznym
TELEFON_FIRMOWYNumerr telefonu firmowego
DOSTEPNY_W_B2BNiewykorzystywane w Wapro Fakir
POWIATCzęść adresu kontrahenta
POWIAT_KORCzęść adresu do korespondencji

Tablica KONTRAHENT (Wapro Best)

Tablica zawiera listę kontrahentów firmy, dostawców składników majątkowych. Dla każdego kontrahenta przechowywany jest jeden zapis.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_GRUPYNiewykorzystywane w Wapro Best
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
ID_TABELI_ODSETEKNiewykorzystywane w Wapro Best
ID_RACHUNKUNiewykorzystywane w Wapro Best
ID_KLASYFIKACJINiewykorzystywane w Wapro Best
NAZWAUnikalna nazwa kontrahenta
SYM_KRAJUSymbol kraju – klucz obcy tabeli Kraje
ID_PLATNIKANiewykorzystywane w Wapro Best
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NAZWA_PELNAPełna nazwa kontrahenta
ODBIORCANiewykorzystywane w Wapro Best
DOSTAWCANiewykorzystywane w Wapro Best
NIPNIP
REGONNiewykorzystywane w Wapro Best
PLATNIK_VATNiewykorzystywane w Wapro Best
LIMIT_KUPIECKINiewykorzystywane w Wapro Best
FORMA_PLATNOSCINiewykorzystywane w Wapro Best
TERMIN_NALEZNOSCINiewykorzystywane w Wapro Best
TERMIN_ZOBOWIAZANNiewykorzystywane w Wapro Best
PRIORYTETNiewykorzystywane w Wapro Best
KOD_KRESKOWYNiewykorzystywane w Wapro Best
DRUKUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Best
POKAZUJ_OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Best
OSTRZEZENIENiewykorzystywane w Wapro Best
UWAGINiewykorzystywane w Wapro Best
KOD_KONTRAHENTANiewykorzystywane w Wapro Best
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
ADRES_WWWNiewykorzystywane w Wapro Best
SEMAFORPole techniczne
FLAGA_STANUPole techniczne
NIPLNIP w postaci liczby (bez kresek)
DOS_KODNiewykorzystywane w Wapro Best
ZGODA_NA_PRZETWARZANIENiewykorzystywane w Wapro Best
KTO_WPISALIdentyfikator użytkownika który dodawał rekord
KTO_POPRAWILIdentyfikator użytkownika który ostatni poprawił rekord
DOMYSLNY_RABATNiewykorzystywane w Wapro Best
ADRES_EMAILNiewykorzystywane w Wapro Best
ID_HANDLOWCANiewykorzystywane w Wapro Best
WYROZNIKNiewykorzystywane w Wapro Best
POLE1Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE2Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE3Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE4Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE5Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE6Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE7Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE8Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE9Niewykorzystywane w Wapro Best
POLE10Niewykorzystywane w Wapro Best
KontrahentUENiewykorzystywane w Wapro Best
SYM_KRAJU_KORNiewykorzystywane w Wapro Best
KOD_POCZTOWY_KORNiewykorzystywane w Wapro Best
MIEJSCOWOSC_KORNiewykorzystywane w Wapro Best
ULICA_LOKAL_KORNiewykorzystywane w Wapro Best
WOJEWODZTWO_KORNiewykorzystywane w Wapro Best
PESELNiewykorzystywane w Wapro Best
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWANiewykorzystywane w Wapro Best
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMERNiewykorzystywane w Wapro Best
DOKUMENT_WYDANY_PRZEZNiewykorzystywane w Wapro Best
RAKS_KOD_KONTRAHENTANiewykorzystywane w Wapro Best
BLOKOWANIEPole techniczne
KP_ID_ZdarzeniaNiewykorzystywane w Wapro Best
IncydentalnyNiewykorzystywane w Wapro Best
ZABLOKOWANYPole techniczne
MPNiewykorzystywane w Wapro Best
KLUCZNiewykorzystywane w Wapro Best
VAT_CZYNNYNiewykorzystywane w Wapro Best
UTWORZONY_W_SYSTEMIE_ZEWNETRZNYMUtworzony w systemie zewnętrznym
TELEFON_FIRMOWYNiewykorzystywane w Wapro Best
DOSTEPNY_W_B2BNiewykorzystywane w Wapro Best
POWIATCzęść adresu kontrahenta
POWIAT_KORNiewykorzystywane w Wapro Best

Tablica KONTRAHENT_POMOCNICZY

Tablica zawiera listę kontrahentów pomocniczych (na potrzeby VAT przy sprzedaży gotówkowej) firmy.

NazwaOpis
ID_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tablicy Firma
NAZWAUnikalna nazwa skrócona
NAZWA_PELNANazwa pełna
NIPNIP
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
NIPLNIP
ADRESAdres kontrahenta
DOS_KODNumer analityki po konwersji z wersji DOS

Tablica ADRESY_KONTRAHENTA

Tablica zawiera historię adresów kontrahenta.

NazwaOpis
ID_ADRESY_KONTRAHENTAKlucz główny
ID_KONTRAHENTAIdentyfikator tablicy KONTRAHENT
DATA_ODData obowiązywania adresu
NAZWA_PELNANazwa pełna kontrahenta
SYM_KRAJUCzęść adresu kontrahenta
KOD_POCZTOWYCzęść adresu kontrahenta
MIEJSCOWOSCCzęść adresu kontrahenta
ULICA_LOKALCzęść adresu kontrahenta
WOJEWODZTWOCzęść adresu kontrahenta
NIPNIP
POWIATCzęść adresu kontrahenta

Tablica KONTAKT

Tablica zawiera dane osób do kontaktów kontrahentów firmy.

NazwaOpis
ID_KONTAKTUKlucz główny
ID_KONTRAHENTAIdentyfikator tablicy KONTRAHENT
NAZWISKONazwisko
IMIEImię
TYTULTytuł
STANOWISKOStanowisko
TELNumer telefonu
TEL_KOMNumer telefonu
FAXNumer faksu
E_MAILAdres e-mail
UWAGIUwagi
DOMYSLNYOznaczenie domyślnego kontaktu

Tablica KP_UDZIALOWIEC

Tablica zawiera dane wspólników firmy. Jesli nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola zawierają dane wspólnika (udziałowca) firmy.

NazwaOpis
IDUnikalny identyfikator udziałowca w systemie
NAZWISKONazwisko
IMIE_1Pierwsze imię
IMIE_2Drugie imię
IMIE_OJCAImię ojca
IMIE_MATKIImię matki
DATA_URODZENIAData urodzenia
MIEJSCE_URODZENIAMiejscowość urodzenia
PESELNumer PESEL
NIPNumer identyfikacyjny NIP
DOWODNumer dowodu osobistego
PASZPORTNumer paszportu (jeśli nie jest to paszport polski)
ID_KONTA_DOMYSLNEGOIdentyfikator rachunku bankowego
MIESIAC_AKTUALNYMiesiąc, w którym przeprowadzane są bieżące operacje związane z udziałowcem
ID_KONTA_FIRMY_DLA_PIT5Identyfikator rachunku bankowego, z którego przelewane są zaliczki na podatek dochodowy
ID_SZEFAIdentyfikator udziałowca, wypełniany w przypadku, kiedy bieżący jest osobą współpracującą
TYTUL_UBEZPIECZENIA_KODKod tytułu ubezpieczenia
TYP_DOKUMENTU_TOZSAMOSCITyp dokumentu tożsamości
EMERYTALNEPrzyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie emerytalne
RENTOWEPrzyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie rentowe
CHOROBOWEPrzyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie chorobowe
WYPADKOWEPrzyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie wypadkowe
ZDROWOTNEPrzyjmuje wartość 1, kiedy udziałowiec opłaca ubezpieczenie zdrowotne
NAZWA_SKROCONASkrócona nazwa udziałowca – dla potrzeb system “PŁATNIK”
REGONNumer REGON
Liniowy_PDNieużywane
KP_KDU_PATHLokalna ścieżka dostępu do lokalizacji pliku eksportu KDU
NAZWANazwisko oraz pierwsze imię udziałowca
NAZWISKO_PANIENSKIENazwisko panieńskie, w przypadku kobiet
PLECPłeć : 0 – kobieta, 1 – mężczyzna
OBYWATELSTWOPosiadane obywatelstwo
MNazwiskoNazwisko współmałżonka
MImiePierwsze imię współmałżonka
MDataUrodzeniaData urodzenia współmałżonka
MPESELNumer PESEL współmałżonka
MKrajKraj zamieszkania współmałżonka
MKrajKodKod kraju zamieszkania współmałżonka
MWojewodztwoWojewództwo zamieszkania współmałżonka
MPowiatPowiat zamieszkania współmałżonka
MGminaGmina zamieszkania współmałżonka
MUlicaUlica zamieszkania współmałżonka
MNrDomuNumer domu zamieszkania współmałżonka
MNrLokaluNumer lokalu zamieszkania współmałżonka
MMiejscowośćMiejscowość zamieszkania współmałżonka
MKodKod pocztowy zamieszkania współmałżonka
MPocztaPoczta współmałżonka
MNIPNumer NIP współmałżonka
RozliczenieWspolne1 – udziałowiec rozlicza podatek dochodowy ze współmałżonkiem
PASZPORT_PLNumer paszportu polskiego
KARTA_POBYTUNumer karty pobytu
KOD_OBYWATELSTWAPosiadane obywatelstwa (w formie kodów krajów)
UWAGINotatki użytkownika związane z udziałowcem

Tablica KP_ADRES_UDZIALOWCA

Tablica zawiera adresy związane z osobą udziałowca. Wszystkie informacje w tabeli odnoszą się do adresów tej grupy, chyba że zaznaczono inaczej.

NazwaOpis
IDUnikalny identyfikator adresu
ID_UdzialowcaIdentyfikator udziałowca
DATA_ODData początkowa obowiązywania adresu
SYM_KRAJUSymbol kraju – oznaczenia zgodne ze specyfikacją dla e-deklaracji
WOJEWODZTWOElement adresu
POWIATElement adresu
GMINAElement adresu
ULICAElement adresu
NR_DOMUElement adresu
NR_LOKALUElement adresu
KOD_POCZTOWYElement adresu
MIASTOElement adresu
POCZTAElement adresu
TELEFONNumer telefonu udziałowca
FAXNumer faxu udziałowca
EMAILAdres poczty elektronicznej udziałowca
ID_URZEDU_SKARBOWEGOIdentyfikator urzędu skarbowego udziałowca
TYP_ADRESUOznaczenie typu adresu: Z – zameldowania, M – zamieszkania, K – korespondencji
Data_DOData końcowa obowiązywania adresu
SKRYTKANumerr skrytki pocztowej
ID_GUSUnikalny identyfikator oddziału GUS
ID_ZUSUnikalny identyfikator oddziału ZUS

Tablica KP_DANE_PRACOWNIKA

Tablica zawiera dodatkowe informacje związane z osobą pracownika, używane wyłącznie przez program Wapro Kaper Księga podatkowa. Kody używane w tej tabeli związane z ubezpieczeniami są zgodne z kodami obowiązującymi w programie Płatnik.

NazwaOpis
IDUnikalny identyfikator wiersza informacji uzupełniających
ID_PRACOWNIKAKlucz obcy tabeli PRACOWNIK
ZATRUDNIENIE_DATAData zatrudnienia
ZUA_DATAData zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
ZZA_DATAData zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
TYTUL_UBEZPIECZENIA_KODKod tytułu ubezpieczenia
NIEPELNOSPRAWNY_ODData początku okresu niepełnosprawności
NIEPELNOSPRAWNY_DOData końca okresu niepełnosprawności
WYMIAR_1Wymiar czasu zatrudnienia: licznik
WYMIAR_2Wymiar czasu zatrudnienia: mianownik
OSPOLECZNE_DATAData początku okresu ubezpieczenia społecznego
OEMERYTALNEZnacznik podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
OCHOROBOWEZnacznik podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
ORENTOWEZnacznik podlegania ubezpieczeniu rentowemu
OWYPADKOWEZnacznik podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu
OZDROWOTNE_DATAData początku okresu ubezpieczenia zdrowotnego
DEMERYTALNE_DATAData początku dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego
DRENTOWE_DATAData początku dobrowolnego ubezpieczenia rentowego
DCHOROBOWE_DATAData początku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
DZDROWOTNE_DATAData początku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
ZDROWOTNE_SKLADKAWysokość pierwszej składki ubezpieczenia zdrowotnego
OBYWATELSTWOPosiadane obywatelstwo
CUDZOZIEMIEC1Znacznik posiadania karty stałego pobytu
CUDZOZIEMIEC2Znacznik posiadania karty stałego pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy
POKREWIENSTWO_KODKod stopnia pokrewieństwa osoby uprawnionej do świadczeń z tytułu ubezpieczenia razem z pracownikiem
WSPOLNE_GOSPODARSTWOZnacznik prowadzenia wspólnego gospodarstwa z osobą uprawnioną do świadczeń z tytułu ubezpieczenia razem z pracownikiem
NIEZDOLNOSC_KODKod niezdolności do pracy
NIEZDOLNOSC_ODData początku okresu niezdolności do pracy
NIEZDOLNOSC_DOData końca okresu niezdolności do pracy
ZAWOD_KODKod wykonywanego zawodu
PRACA_GORNICZA_KODKod pracy górniczej
PRACA_GORNICZA_ODData początkowa wykonywania pracy górniczej
PRACA_GORNICZA_DOData końcowa wykonywania pracy górniczej
WYKSZTALCENIE_KODKod wykształcenia
PRACA_SZCZEGOLNA_KODKod pracy w warunkach szczególnych
PRACA_SZCZEGOLNA_ODData początkowa wykonywania pracy w warunkach szczególnych
PRACA_SZCZEGOLNA_DOData końcowa wykonywania pracy w warunkach szczególnych
KASA_KODKod oddziału NFZ
KASA_NAZWANieużywane
KASA_DATAData przystąpienia do ubezpieczenia w oddziale NFZ
ZWOLNIENIE_DATAData zaprzestania zatrudnienia
WYREJESTROWANIE_TYPTyp wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego
ZWUA_DATAData sporządzenia zgłoszenia o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia
WEMERYTALNE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego
WRENTOWE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego
WWYPADKOWE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego
WCHOROBOWE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego
WWYPADKOWE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego
WZDROWOTNE_DATAData wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego
WEMERYTALNE_KODKod wyrejestrowania z ubezpieczenia emerytalnego
WRENTOWE_KODKod wyrejestrowania z ubezpieczenia rentowego
WCHOROBOWE_KODKod wyrejestrowania z ubezpieczenia chorobowego
WWYPADKOWE_KODKod wyrejestrowania z ubezpieczenia wypadkowego
WZDROWOTNE_KODKod wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego
WKONTYNUACJA_DATAData kontynuacji ubezpieczenia
WKONTYNUACJA_KODKod kontynuacji ubezpieczenia

Tablica KP_UZYTKOWNIK

Tablica zawiera adresy związane z osobami użytkującymi aplikację. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje w poniższej tabeli odnoszą się do użytkowników program.

NazwaOpis
IDUnikalny identyfikator użytkownika programu
NAZWANazwa użytkownika
NAZWISKONazwisko
IMIEPIerwsze imię
STANOWISKOStanowisko służbowe
AKTYWNYZnacznik aktywności użytkownika
ADRES_IPAdres IP komputera, z którego wykonywane było logowanie do bazy program
LASTLOGINData i godzina ostatniego logowania do bazy danych
HASLOSZaszyfrowane hasło użytkownika
NIPNumer identyfikacji podatkowej NIP
PESELNumer PESEL użytkownika
KRAJ_KODKod kraju zamieszkania użytkownika
KOD_POCZTOWYKod pocztowy adresu użytkownika
POCZTAPoczta adresu zamieszkania użytkownika
WOJEWODZTWOWojewództwo adresu zamieszkania użytkownika
POWIATPowiat adresu zamieszkania użytkownika
GMINAGmina adresu zamieszkania użytkownika
MIEJSCOWOSCMiejscowość adresu zamieszkania użytkownika
ULICAUlica adresu zamieszkania użytkownika
NR_DOMUNr domu adresu zamieszkania użytkownika
NR_LOKALUNr lokalu adresu zamieszkania użytkownika
FAXNumer faksu użytkownika
E_MAILAdres poczty elektronicznej użytkownika

Tablica WLASCICELE

Tablica zawiera listę udziałowców firmy.

NazwaOpis
ID_RACHUNKUDomyślny rachunek bankowy – klucz obcy z tabeli Rachunek_wlasciciela
ID_USDomyślny urząd skarbowy – klucz główny z tabeli Urzedy_wlasc
ID_WLASCKlucz główny
ID_FIRMYIdentyfikator firmy – klucz obcy tabeli Firma
DATA_ODOd kiedy jest udziałowcem
REPREZENTANTCzy jest udziałowcem, czy reprezentantem udziałowca
NAZWISKONazwisko
IMIE_1Pierwsze imię
IMIE_2Drugie imię
DATA_URData urodzenia
MIEJSCE_URMiejsce urodzenia
OBYWATELSTWOObywatelstwo
PESELNumer PESEL
NIPNumer NIP
DOWODNumer dowodu osobistego
WYDANYOrgan wydający
DATA_WYDANIAData wydania
PASZPORTNumer paszportu
IMIE_OJCAImię ojca
IMIE_MATKIImię matki
NAZWISKO_RODOWENazwisko rodowe matki
NAZWISKO_MATKINazwisko matki
RODZAJ_PODATKU_DOCHSposób rozliczania podatku dochodowego

Tablica ADRESY_WLASC

Tablica zawiera adresy udziałowców firmy.

NazwaOpis
ID_ADRESY_WLASCKlucz główny
ID_WLASCIdentyfikator właściciela – klucz główny tablicy Wlasciciele
DATA_ODData od której obowiązuje dany adres
WOJEWODZTWOCzęść adresu udziałowca
POWIATCzęść adresu udziałowca
GMINACzęść adresu udziałowca
MIEJSCOWOSCCzęść adresu udziałowca
KOD_POCZTOWYCzęść adresu udziałowca
POCZTACzęść adresu udziałowca
ULICACzęść adresu udziałowca
NR_DOMUCzęść adresu udziałowca
NR_LOKALUCzęść adresu udziałowca
TELEFONNumer telefonu
FAKSNumer faksu
E_MAILAdres e-mail
SKRYTKASkrytka pocztowa
AKTYWNYCzy dany adres jest aktywny (ma się pojawiać na liście adresów przy podpowiadaniu danych firmy)
TYP_ADRESUDopuszczalne wartości: Z - zameldowania, M - zamieszkania, K - dla korespondencji

Tabela ZD_DOKUMENT_PODSTAWOWY

Tabela zawiera dane binarne zapisanych e-dokumentów.

NazwaOpis
DANE_BINARNE_DOKUMENTU_PODSTAWOWEGOPrzechowuje dane binarne dokumentu

Tabela UZYTKOWNIK_FK

Tabela przechowuje informacje o wprowadzaniu i modyfikacji danych kontrahenta i pracownika, które odpisywane są w tabeli UZYTKOWNIK_FK_LOG w korespondencji z tabelą UZYTKOWNIK_FK, która zawiera informacje o operatorze program.

Nazwa****Opis
ID_LOGKlucz główny
ID_UZYTKOWNIKAIdentyfikator użytkownika korespondencja z tabelą UZYTKOWNIK_FK
ID_FIRMYIdentyfikator firmy korespondencja z tabelą FIRMA
ID_LATA_OBROTIdentyfikator roku obrotowego korespondencja z tabelą LATA_OBROTOWE
ID_ZAPISUIdentyfikator tabeli której operacja dotyczy
MODUL_OPERACJIIdentyfikator kartoteki której operacja dotyczy: KON – Kontrahent, PRA - Pracownik
RODZAJ_OPERACJIRodzaj operacji: D – dodawanie zapisu, P – poprawianie zapisu, U – Usuwanie zapisu, I – inne
SZCZEGOLY_OPERACJIOpis operacji
DATACZASData i czas systemowy operacji
ZRODLONieużywane

Tabela ZD_DOKUMENT_PODSTAWOWY

Tabela zawiera dane binarne zapisanych e-dokumentów

NazwaOpis
DANE_BINARNE_DOKUMENTU_PODSTAWOWEGOPrzechowuje dane binarne dokumentu