Category Aktualności

Od 8 marca 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o specjalnych środkach związanych z prewencją, walką i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wynikających z nich sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Artykuł 4 tej ustawy przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia opiekuńczego, nieprzekraczającego 14 dni, dla osoby ubezpieczonej, która została zwolniona z obowiązku pracy ze względu na potrzebę bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Aby ułatwić ewidencję pracowników korzystających z tego uprawnienia, sugerujemy naszym klientom stosowanie w rejestrze nieobecności kodu „E - Opieka nad dzieckiem art.32a”. Świadczenie opiekuńcze przyznawane przy użyciu tego kodu nie jest wliczane do rocznego limitu 60 dni opieki.

Ponadto rekomendujemy dodanie do opisu nieobecności frazy „COVID-19”, co umożliwi nam, w razie potrzeby, odróżnienie nieobecności związanych z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa od tych, które wynikają z tzw. specustawy COVID-19.
Do momentu wydania dalszych instrukcji, kodem używanym w RSA dla okresu otrzymywania tego świadczenia jest „312 – zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego”.

Filmy
instruktażowe
Pytania
i odpowiedzi
Menedżer
radzi
Nasze
szkolenia
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI:

Korzystasz z Wapro ERP?
Prowadzisz firmę?

 

Bądź zawsze
na bieżąco

Nasze newslettery to:

  • Aktualności o najistotniejszych zmianach  w prawie

  • Ekspresowe powiadamianie o nowościach i modyfikacjach w aplikacjach

  • Łatwy dostęp do naszych artykułów i filmów instruktażowych

  • Oferty promocyjne

  • Informacje o zmianach w cenniku, warunkach obsługi i ofercie Wapro ERP i firm współpracujących

  • Zaproszenia na szkolenia i webinaria