W dniu 8.03.2020 weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374). Art. 4 ustawy wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nie dłuższym niż 14 dni, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W celu rozliczenia pracowników korzystających z ww uprawnienia proponujemy naszym użytkownikom użycie w ewidencji nieobecności kodu nieobecności „E - Opieka nad dzieckiem art.32a”. Zasiłek opiekuńczy wypłacany za pomocą tego kodu nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki w roku.

Dodatkowo zalecamy wprowadzenie w opisie nieobecności informacji „COVID-19”. To pozwoli nam, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na rozróżnienie nieobecności wynikających z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i wynikających z tzw. spec ustawy COVID-19.
Do czasu opublikowania innych wytycznych kodem świadczenia/przerwy użytym w RSA z okres pobierania ww zasiłku jest „312 – zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego”.

Filmy
instruktażowe
Pytania
i odpowiedzi
Menedżer
radzi
Nasze
szkolenia
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI:

Bądź na bieżąco:

Zapisz się na newsletter

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

* Pole niezbędne, aby otrzymywać newsletter.