Category Aktualności

W wersji 8.81.2 wydanie 1 z dnia 2023-04-24 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:
S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.- S,B,P,PP
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.- S,B,P,PP
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.- S,B,P,PP
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.- S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.- S,B,P,PP
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.- S,B,P,PP
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB – zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. – S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.- P,PP
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.- S,P,PP
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.- S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.- P,PP
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.- S,B,P,PP
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.- S,B,P,PP
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.- B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.- B,P,PP
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.- B,P,PP
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.- P,PP
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe „Proponuj pierwszy dzień roboczy”, który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.- S,B,P,PP
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.- P,PP
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.- S,B,P,PP
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.- S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.- S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.- S,B,P,PP
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.- S,B,P,PP
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.- S,B,P,PP
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć. – S,B,P,PP
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie. – S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.- S,B,P,PP
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg. – B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych „Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych”.- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.- S,B,P,PP
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego. – B,P,PP

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.- S,B,P,PP
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów – uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta. – P,PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.- S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.- P,PP