Przejdź do głównej zawartości

Jak założyć firmę w Wapro Mag

Zakładanie firmy w Wapro Mag możliwe jest zaraz po uruchomieniu programu. Po zalogowaniu program wymaga podania danych: nazwy firmy, numeru NIP, danych adresowych. Po uzupełnieniu wszystkich informacji, firma będzie wyświetlać się na liście w widoku System | Wybór firm.

lista firm

Jak dodać pozostałe firmy?

Jeśli użytkownik posiada więcej firm, powinien je także wprowadzić do systemu.

W tym celu przejdź do widoku System | Wybór firm i kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins). W wyświetlonym oknie uzupełnij dane na zakładkach:

 • Dane podstawowe - wpisz nazwę firmy, podaj jej pełną nazwę, uzupełnij numer NIP. Po kliknięciu przycisku Pobierz z GUS, dane firmy zostaną uzupełnione automatycznie.
  • Mały podatnik, Metoda kasowa – zaznaczenie tych pól oznacza, że firma jest małym podatnikiem rozliczającym VAT metodą kasową. Wpływa to bezpośrednio na tworzone dokumenty sprzedaży oraz deklaracje VAT. Zalecane jest prawidłowe ustawienie tego pola przed wprowadzeniem pierwszych dokumentów VAT,
  • VAT kwartalny – tę opcję powinni zaznaczyć podatnicy VAT, którzy rozliczają ten podatek kwartalnie.
Warto wiedzieć

Po kliknięciu pozycji Czynny podatnik, system sprawdzi czy firma widnieje w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Po kliknięciu przycisku Rachunki bankowe firmy (klawisze Ctrl+R) możesz wprowadzić rachunek firmy. Wybierz rachunek z listy lub kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wprowadź jego dane.

 • Adresy - kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wypełnij dane adresowe. Obligatoryjnie musisz podać kod pocztowy i miejscowość. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Zapisz (klawisz F10). Możesz wprowadzić kilka adresów i oznaczyć jeden jako domyślny. Wystarczy, że zaznaczysz go na liście i klikniesz przycisk Ustaw jako domyślny (klawisz F4).
 • Inne/wydruki - na tej zakładce możesz zdefiniować szablon dokumentów do wydruku. Możesz wpisać tekst nagłówka czy dane o KRS. Możesz także dodać plik graficzny z firmowymi nagłówkiem czy stopką.
 • Urząd skarbowy - kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wypełnij dane: podaj datę i wybierz urząd z folderu. Jeśli w wykazie urzędów nie znajdziesz odpowiedniego, możesz go dodać do listy wyboru. Możesz wprowadzić kilka urzędów i oznaczyć jeden jako domyślny. Wystarczy, że zaznaczysz go na liście i klikniesz przycisk Ustaw jako domyślny (klawisz F4).
 • Konta księgowe - dodaj pule numerów kont księgowych dla kontrahnetów.
 • Akcyza/dane do deklaracji - kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wypełnij dane osobowe.
 • NIP-y w krajach - kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins), a następnie wybierz skrót kraju z listy, wpisz numer NIP i określ daty obowiązywania. Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Zapisz (klawisz F10).
 • Grupa VAT - zaznacz, czy firma należy do grupy VAT i wybierz grupę z listy. Jeśli nie znajdziesz jej w bazie, możesz ją dodać.