Category Aktualności

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022r. Poz. 28) obecnie trwają intensywne prace nad dostosowaniem programu WAPRO Gang do ww rozporządzenia. Pod koniec następnego tygodnia tj do 21.01.2022 planujemy za pomocą mechanizmu WAPRO Update dystrybuować aktualizację obejmującą:

  • Równolegle naliczanie zaliczki na podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień
  • Porównanie z zaliczką na podatek obliczoną na podatek zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2022 r., wyznaczenie różnicy i przekazaniu różnicy podatnikowi jeżeli zajdą okoliczności opisane w rozporządzeniu.
  • Zwrot nadwyżki zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z par 1 ust 1 z listy obliczonych przed instalacją aktualizacji poprzez listę dodatkową.
  • Umożliwienie podatnikowi rezygnacji z przedłużenia terminu poboru zaliczki, o których mowa w rozporządzeniu.

Dodatkowo umożliwimy wyłączenie stosowania rozporządzenia w ramach całej firmy za pomocą parametru konfiguracyjnego.