Zapraszamy do uruchomienia bezpłatnej wymiany faktur za pośrednictwem usługi Businesslink. Businesslink to nowoczesny portal, który automatyzuje wymianę faktur, załączników, innych dokumentów pomiędzy kontrahentami oraz wspiera proces uzyskania zgody na wymianę e-faktur. Dostęp do portalu wymiany faktur z WAPRO jest dla Państwa bezpłatny, wymaga jedynie posiadania programu WAPRO Mag w wersji 8.60.0 lub nowszej.

Co zyskają Państwo, gdy zdecydują się na wymianę faktur za pośrednictwem Businesslink?

Bezpieczeństwo wymiany dokumentów

Połączenie z portalem Businesslink jest szyfrowane, a sam portal posiada certyfikat bezpieczeństwa i jest zainstalowany w centrum danych Asseco Business Solutions.

Powiadomienia o wystawionych fakturach sprzedaży wysyłane są do Państwa z jednego adresu e-mail. A jeżeli są Państwo jednocześnie naszymi odbiorcami i dostawcami otrzymają Państwo do wzajemnej komunikacji, indywidualny adres e-mail, na który będą przesyłać swoje faktury.

Krótszy czas dostarczenia i obsługi dokumentów

Faktura z WAPRO wpływa do Państwa wcześniej niż przypadku dokumentu wysyłanego pocztą, ponieważ portal Businesslink wysyła faktury w dniu ich wystawienia. Otrzymują Państwo powiadomienie mailowe, co sprawia, że np. w przypadku pracy zdalnej mogą Państwo od razu pobrać fakturę i od razy zarejestrować się w swoim systemie.

Dostęp do nowoczesnego portalu automatyzującego wymianę e-dokumentów

Businesslink to nie tylko wymiana faktur z Asseco.
W portalu można:

  • Sprawdzić czy Państwa wpłata za fakturę została odnotowana przez nas w systemie, a w przypadku płatności zbiorczej zweryfikować, które faktury zostały rozliczone tą płatnością.
  • Zweryfikować aktualne saldo rozrachunków.
  • Pobrać fakturę co sprawia, że nie będzie potrzeby pytania i pobierania duplikatu faktury.
  • Samodzielnie zdefiniować kolejnych użytkowników, którzy będą mogli korzystać z portalu lub pobierać faktury bezpośrednio z powiadomienia mailowego o wystawionym dokumencie.•
  • Zmienić swoje hasło logowania do portalu.

Zgodność z przepisami prawa

Businesslink, zapewnia weryfikację autentyczności pochodzenia, integralność treści oraz czytelność dokumentów, co wypełnia wymagania w zakresie przepisów prawa dotyczących wymiany e-faktur.

Co zrobić aby uruchomić wymianę faktur z WAPRO?

Wystarczy:

  • Zgłosić się do działu sprzedaży WAPRO ERP lub do swojego iekuna z sieci sprzedaży, z którym na bieżąco Państwo współpracują.
  • Podać adres e-mail, na którym mamy wysyłać faktury.
  • Po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail, zalogować się do portalu i potwierdzić zgodę na wymianę e-faktur.

I to już wszystko.
Od tego momentu Businesslink wyśle do Państwa powiadomienie o fakturze wystawionej przez Asseco Business Solutions. Fakturę będą mogli Państwo pobrać bezpośrednio z otrzymanej wiadomości e-mail lub z portalu.

Więcej korzyści jakie mogą Państwo uzyskać stosując portal Businesslink do wymiany dokumentów ze swoimi kontrahentami można znaleźć na stronie:  https://wapro.pl/erp/businesslink/

W przypadku zainteresowania automatyzacją odbioru faktur bezpośrednio do programu WAPRO Mag lub zamiarem uruchomienia automatycznej wysyłki faktur wraz z potwierdzeniem ich odbioru, prosimy o kontakt z działem sprzedaży lub stałym opiekunem z sieci sprzedaży.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego uruchomienia portalu Businesslink i wymiany faktur z Asseco za jego pośrednictwem.