Category Aktualności

W dniu 29.08.2023 r. opublikowana została aktualizacja dla systemu Wapro Mag w wersji 8.81.4 dostosowująca komunikację za pośrednictwem usługi Businesslink z Krajowym Systemem e-Faktur.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało prace modernizacyjne w nocy 31.08.2023 r. których rezultatem powinno być dostosowanie usługi KSeF do nowego formatu FA(2), który obowiązywać ma od dnia 01.09.2023 r.

 

W związku z tym opublikowaliśmy aktualizację dla ostatniej wersji systemu Wapro Mag 8.81.4, która dostosowuje integrację z Krajowym Systemem e-Faktur w tym obszarze.

 

Zmiany, które wprowadza aktualizacja:

  • eksport dokumentów do KSeF w formacie FA(2)
  • eksport dokumentów do Businesslink w formacie UFD 2.0
  • import dokumentów z Businesslink w formacie UFD 2.0
  • obsługa JST i grup VAT przy eksporcie do KSeF i UFD
  • walidacja plików UFD przy wysyłaniu
  • podgląd i walidacja plików UFD w buforze dokumentów
  • podgląd załączników w formacie pdf w buforze dokumentów

System automatycznie przełączy się na format 2.0 w dniu 01.09.2023 r., do tego dnia dokumenty będą wysyłane w formacie FA(1).