W dniu 24.01.2022 za pomocą mechanizmu WAPRO Update wydaliśmy aktualizację dostosowująca działanie systemu WAPRO Gang do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022r. Poz. 28)

Od momentu zainstalowania aktualizacji:

  • Program liczy równolegle zaliczki na podatek wg dwóch schematów. W przypadku, gdy zaliczka liczona według zasad Polskiego Ładu jest wyższa od liczonej według zasad z roku 2021, na listach płac i w umowach zlecenia jest wykazywana zaliczka niższa, a różnica jest rejestrowana do pobrania w przyszłości

    Jeżeli zaszła by potrzeba przeliczenia list policzonych przed zainstalowaniem poprawki wg zasad Polskiego Ładu mechanizm można wyłączyć za pomocą parametru konfiguracyjnego firmy „Nie stosuj rozporządzenia MF z dnia 07.01.2022” z kategorii „Obliczenia list płac”

  • W przypadku wypłacenia list płac lub umów zleceń wg zasad Polskiego Ładu i konieczności zwrotu nadwyżki zaliczki na podatek podatnikowi. Należy utworzyć listę dodatkową o okresie 1/2022 i z datą wypłaty w styczniu 2022. Wprowadzić na listę osoby, których zwrot ma dotyczyć i przeliczyć listę. Odpowiednie kwoty zostaną obliczone w składnikach „Zwrot zaliczki styczeń 2022”

    Użycie na liście dodatkowej składnika powodującego obliczenie kwoty BRUTTO listy wyłącza mechanizm zwrotu nadwyżki zaliczki na podatek.

Aktualizacja zawiera również kartotekę „Rezygnacja z rozporządzenia 2022” służącą do rejestracji wniosku podatnika o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w rozporządzeniu. W kartotece można oddzielnie zarejestrować wniosek dla pracy na etacie i umowie zlecenia. Rejestracja wniosku skutkuje obliczaniem zaliczki na podatek wg zasad Polskiego Ładu.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem ww kartoteki jako pozycji menu za pomocą WAPRO Update. Do czasu opublikowania odpowiedniej aktualizacji kartotekę można dodać do menu systemu za pomocą opcji Administratora.