Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać użytkownika w Wapro Mag?

Wapro Mag w wariantach wyższych niż START umożliwia pracę na różnych użytkownikach i daje możliwość ograniczenia im pewnych uprawnień.

Aby dodać nowego użytkownka w Wapro Mag wybierz opcję Dodaj w menu Administrator | Użytkownicy i grupy | Użytkownicy, wyświetli się okno dodawania nowego użytkownika.

Po wprowadzeniu loginu, nazwy oraz hasła zapisz użytkownika.

W programie Wapro Mag każdy użytkownik posiada swoją kartotekę, w której można skonfigurować następujące dane:

 • Zakładka Informacje podstawowe:
  • Identyfikator - mogą to być np. inicjały użytkownika. Ponieważ program rozpoznaje użytkownika na podstawie jawnego identyfikatora i tajnego hasła, kilka osób może mieć jednakowe hasła bez wpływu na bezpieczeństwo systemu.
  • Hasło - musi zawierać co najmniej 4 znaki.
  • Nazwisko i imię użytkownika.
 • Zakładka Zapisy o aktywności - opcja jest dostępna tylko w wariancie PRESTIŻ. Zgodnie z ustawieniami administratora systemu, program może rejestrować czynności wykonywane przez użytkowników w specjalnym pliku, tzw. logu czynności wykonywanych przez użytkowników. Do przeglądania zapisów służy funkcja dostępna w widoku Administrator | Aktywność użytkowników. Na tej zakładce określa się, jakiego rodzaju czynności będą rejestrowane. Dostępne scenariusze zapisu aktywności:
  • Dodawanie, modyfikacja i usuwanie - rejestrowane są wszystkie operacje wykonane przez użytkownika,
  • Tylko dodawanie i modyfikacja - rejestrowanie tylko dwóch wymienionych czynności,
  • Tylko usuwanie - rejestrowane są tylko operacje usuwania danych z systemu,
  • Brak zapisu o aktywności - działania użytkownika nie są rejestrowane. Ta opcja jest użyteczna, użytkownik nie ma wystarczająco dużo miejsca na dysku do zapisywania logów.

Jak zdefiniować grupę użytkowników?

W zakładce Grupy możesz dodać nową grupę użytkowników, a następnie za pomocą przycisków strzałek na dole okna możesz przypisać użytkownika do nowej grupy.

Warto wiedzieć

Uprawnienia w systemie przypisane są do grupy, a nie użytkownika. Jeśli chcesz dodać użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami powinieneś dodać najpierw nowego użytkownika i nową grupę. Następnie w zakładce Grupy przy pomocy opcji Uprawnienia możesz dla tej grupy przypisać konkretne uprawnienia.

Grupa może zawierać jednego użytkownika lub większą ich liczbę.