Przejdź do głównej zawartości

Co to jest Split Payment?

Faktury z podzieloną płatnością, zwane również "Split Payment" (pol. płatność podzielona), zostały wprowadzone od 1 lipca 2018 roku w celu poprawy obsługi kwot wynikających z podatku VAT w budżecie państwa. Ten mechanizm umożliwia podmiotowi płacącemu za daną fakturę podzielenie wpłaty na dwie części:

 • pierwsza część, jak dotychczas, przekazywana jest na rachunek odbiorcy za towary lub usługi.
 • druga część, która jest przeznaczona na podatek VAT, jest automatycznie przekazywana przez mechanizm banku na dedykowany rachunek do przyjmowania wpłat na poczet podatku VAT. Bank wykonuje automatyczne podzielenie na podstawie specjalnego komunikatu w elektronicznym poleceniu przelewu, w którym wskazana jest kwota przeznaczona na poczet konta VAT.

W praktyce sprzedający nie ma pełnej kwoty wynikającej ze sprzedaży do swojej dyspozycji. Otrzymuje tylko kwotę za sam towar lub usługę, a kwota VAT jest dla niego "zamrożona". Ustawa blokuje możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT do innych celów niż operacje związane z podatkiem VAT. Sprzedawca może korzystać z zamrożonych środków na rachunku VAT tylko po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego.

Jak skonfiguować rachunki bankowe dla funkcji Split Payment?

Aby skorzystać z funkcjonalności podzielonej płatności (Split Payment) w Wapro Mag, należy odpowiednio skonfigurować rachunki bankowe firmy. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przejdź do menu System | Wybór firmy i zaznacz za pomocą lewego przycisku myszy firmę, dla której chcesz konfigurować rachunek.
 2. Gdy nazwa firmy będzie zaznaczons wciśnij przycisk Popraw.
 3. W oknie konfiguracji firmy, wybierz zakładkę Rachunki bankowe firmy, znajdującą się w lewym dolnym rogu okna.
 4. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy rachunek bankowy.
 5. Wprowadź dane dla nowego rachunku bankowego, w tym numer rachunku, nazwę, itp.
 6. Aby utworzyć nowy rachunek bankowy specjalnie dla celów VAT, zaznacz opcję Rachunek VAT do obsługi podzielonej płatności VAT.
 7. Domyślnie rachunki VAT dla podzielonej płatności nie są widoczne na liście rachunków bankowych firmy. Aby je wyświetlić, zapisz nowo utworzony rachunek bankowy i w zakładce Rachunki bankowe firmy włącz filtr dostępny po prawej stronie opcji Domyślny - Pokaż rachunki techniczne VAT dla podzielonej płatności (Split Payment).
 8. Następnie, przejdź do zakładki edycji podstawowego rachunku, z którym ma być powiązany nowo utworzony rachunek dla celów VAT.
 9. W zakładce Podzielona płatność (Split payment) wybierz opcję Rachunek VAT dla PP powiązany z rachunkiem firmowym i wybierz istniejący rachunek dla celów VAT, który został utworzony wcześniej.
Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że obecnie mechanizm Split Payment obowiązuje tylko w obrocie krajowym i tylko dla dokumentów rozliczanych w PLN oraz rozliczenie musi dotyczyć sprzedaży towarów i usług, w związku z tym nie można go zastosować np. do rozliczeń za opakowanie.

W programie wprowadzono nowy moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, który zawiera dodatkowe kolumny na liście dokumentów, umożliwiające łatwe wyłapywanie dokumentów z podzieloną płatnością. Poniżej opis tych kolumn:

 • Kolumna PP - informuje, że dany dokument jest rozliczany przy użyciu podzielonej płatności.
 • Kolumna PP Kwota VAT - pokazuje kwotę podzielonej płatności dotyczącą VAT.
 • Kolumna PP Nr dokumentu - zawiera numer dokumentu, który jest obiektem rozliczenia podzielonej płatności.
 • Kolumna PP NIP - określa NIP płatnika w przypadku podzielonej płatności.

Program umożliwia rozliczanie podzielonej płatności w obydwu kierunkach:

 • Można opłacać zobowiązania naszej firmy, a następnie z rozliczenia generowane jest elektroniczne polecenie przelewu z podzieloną płatnością.
 • Drugą opcją jest określenie w otrzymanym rozliczeniu należności, że część wpłaty została przekazana na rachunek VAT.
Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że stan rozliczenia nadal jest określany przez wartości kolumny "Pozostało dla rozliczeń w PLN" oraz "Pozostało wal." (ta ostatnia nie dotyczy podzielonej płatności, która jest stosowana tylko dla rozliczeń w PLN).

Podpowiedź

Jeśli rozliczenie jest częściowe, to system wylicza kwotę proporcjonalnie do wartości z poszczególnych stawek VAT z dokumentu. Dla przykładu faktura na dwie pozycje z różnymi stawkami:

 1. 1x1000 netto * 1.23 vat
 2. 1x100 netto * 1.08 vat

Netto 1100 | Vat 238 | Brutto 1338

Domyślnie rozliczając dokument, system proponuje pełną kwotę rozliczenia brutto, czyli 1338 PLN. Jeśli wpłata wynosi jedynie 800 PLN brutto, to maksymalna kwota VAT przekazana w podzielonej płatności wynosi zgodnie ze wzorem:

Kwota wpłaty / Suma kwot brutto * Suma kwot VAT

Czyli dla opisanego przykładu:

800 / (1230 + 108) * (230+8) = 142,3

Zatem w przypadku rozliczenia częściowego, system automatycznie wyliczy odpowiednią kwotę VAT dla każdej z pozycji na podstawie proporcji jej wartości do sumy wartości brutto całego dokumentu.

Dane kontrahenta

W ustawieniach kontrahenta, użytkownik może określić preferowaną dla tej osoby lub podmiotu metodę rozliczeń. Można wybrać, czy domyślnie rozliczając rozrachunek, system ma proponować podzieloną płatność, czy nie.

Warto zaznaczyć, że w edycji rachunku bankowego klienta istnieje możliwość zablokowania tworzenia podzielonej płatności dla tego klienta. To jest szczególnie ważne w przypadku jednoosobowych działalności z zwykłym ROR, do którego bank nie utworzył konta technicznego do celów VAT. Dzięki tej opcji można uniknąć automatycznego tworzenia rozliczeń z podzieloną płatnością dla tego kontrahenta.