Przejdź do głównej zawartości

Jak wprowadzić stan magazynu w Wapro Mag?

Stan towaru wynika z operacji magazynowej. Aby w systemie wyświetlał się stan towaru, należy wprowadzić faktury zakupu lub dokument PZ.

W pierwszej kolejności należy dodać kontrahenta oraz artykuł (produkt).

Dodawanie dokumentu magazynowego przychodu (PZ)

Dokument PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) to wyłącznie dokument magazynowy, który nie jest fakturą, nie wyświetla się w rejestrze VAT i nie generuje rozrachunku. Dokument PZ służy do wprowadzenia stanu towaru do magazynu.

Aby rozpocząć dodawanie dokumentu PZ w Wapro Mag, wykonaj poniższe kroki:

 1. Z głównego menu wybierz Magazyn | Dokumenty magazynowe i kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins).
 2. W oknie dokumentu PZ zwróć uwagę na trzy istotne elementy:
  • Typ dokumentu,
  • Kontrahent,
  • Pozycje.
 3. Na liście typów dokumentów wybierz typ oznaczony jako PZ.
 4. W polu Kontrahent wpisz nazwę klienta lub skorzystaj z opcji wyświetlenia kartoteki kontrahentów, klikając przycisk obok tego pola.
 5. Dodaj kolejne pozycje towarowe za pomocą przycisku Dodaj nad listą pozycji.
 6. Gdy wszystkie niezbędne informacje zostaną uzupełnione, zapisz dokument używając opcji Zapisz (F10).

wapro mg

Warto wiedzieć

Gdy dokument PZ zostanie dodany do systemu, stan towaru zostanie wprowadzony do magazynu. Pamiętaj, że ten typ dokumentu nie ma związku z rozliczeniami VAT czy rozrachunkami, a jedynie aktualizuje stan towaru w magazynie.

Dodawanie dokumentu handlowego przychodu (FZ)

Faktura zakupu (FZ) wystawiana jest analogicznie do dodawania dokumentu PZ. Po utworzeniu FZ rozrachunek zostanie utworzony automatycznie (okno Operacje handlowe | Rozrachunki).

Aby dodać dokument handlowy przychodu (FZ) w Wapro Mag, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Z głównego menu wybierz Operacje handlowe | Zakup.
 2. Zwróć uwagę na elementy:
  • Typ dokumentu,
  • Kontrahent,
  • Pozycje,
  • Forma i data płatności (na zakładce Informacje nagłówkowe).
 3. Na liście automatycznie ustawiony będzie typ Zakup i typ dokumentu Faktura zakupu.
 4. W polu Kontrahent wprowadź nazwę klienta lub wybierz go z kartoteki, klikając ikonę wapro mg.
 5. Dodaj kolejne pozycje towarowe, używając przycisku Dodaj (klawisz Ins), który znajduje się nad listą pozycji.
 6. Po uzupełnieniu dokumentu, zapisz go, korzystając z opcji Zapisz (klawisz F10).
 7. System automatycznie przejdzie na zakładkę Informacje nagłówkowe. Wybierz odpowiednią formę płatności, a następnie kliknij ponownie przycisk Zapisz (klawisz F10), aby zatwierdzić dokument.

W ten sposób dodasz dokument handlowy przychodu (FZ) do systemu, który utworzy rozrachunek, reprezentujący Twoje zobowiązanie do kontrahenta.

wapro mg

Dodawanie stanu przez remanent

Kolejną opcją wprowadzenia stanu magazynu jest dodawanie remanentu. Umożliwia to stworzenie tzw. spisu z natury, czyli wprowadzenia każdego towaru w odpowiednich ilościach z rozbiciem na poszczególne ceny zakupu.

Dodawanie stanu przez remanent jest wygodne, jeśli rozpoczynasz pracę z programem, ale masz już zakupiony towar, np. zmieniasz system na program Wapro ERP i chcesz przenieść całą kartotekę wraz z wprowadzeniem stanu.

Aby wprowadzić stan magazynu poprzez dodanie remanentu w Wapro Mag wykonaj poniższe kroki:

 1. Z głównego menu wybierz Magazyn | Remanent i kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins).
 2. Dodaj nowy arkusz spisowy, który posłuży do wprowadzenia stanów magazynowych towarów wraz z rozbiciem na poszczególne ceny zakupu.
 3. Przed rozpoczęciem pracy z remanentem, wszyscy użytkownicy muszą się wylogować z systemu, aby oznaczyć magazyn jako tryb remanentowy.
 4. Po rozpoczęciu tworzenia pierwszego arkusza remanentu, pozostali użytkownicy mogą logować się do systemu i dodawać swoje arkusze.
Uwaga

System udostępnia dwie specjalne funkcje remanentowe:

 • Remanent - ta opcja umożliwia wprowadzenie zmianę poszczególnych towarów w stanie magazynu, ale nie wpływa na inne dokumenty,
 • Bilans otwarcia - podobnie jak opcja Remanent, ta funkcja również pozwala na wprowadzanie zmiany w stanach magazynu, ale dodatkowo zawsze kasuje dokumenty handlowe oraz magazynowe do dnia wykonania bilansu otwarcia. Użytkownik może przywrócić dokumenty jedynie poprzez odtworzenie bazy z archiwum. W trakcie zapisywania bilansu otwarcia nie można wskazać daty granicznej, do której dokumenty mają być skasowane.