Przejdź do głównej zawartości

Jak wydrukować stan magazynu?

Stan magazynu można:

  • wydrukować w formie papierowej,
  • wyeksportować do pliku PDF,
  • wyeksportować do pliku Excel.

Wszystkie operacje można wykonać z menu Raporty | Stany i obroty magazynowe.

Wydruk na drukarce

Aby wydrukować stan możesz w oknie wybrać przycisk Wydruki, a następnie wskazać raport "Magazyn - stan magazynu / oferta handlowa". Po wybraniu raportu na liście i przyciśnieciu przycisku Wybierz pojawi się okno wydruku. Można jeszcze zmienić ustawienia wydruku poprzez wybranie przycisku Edycja wariantu (F2).

Wapro wyduki

Program drukuje/eksportuje to, co widać na listach, jeśli zatem zachodzi potrzeba, żeby wydrukować stan wybranych pozycji można je albo wyfiltrować na liście poprzez kombinacje filtrów (zaznaczenie | Filtr pod klawiszem F8 | Drzewo kategorii), a następnie wybrać opcję wydruku, który Cię interesuje.

Eksport do PDF

Eksport do PDF nie różni się niczym od wydruku do pliku poza faktem, że na oknie wydruku, które widać powyżej należy wybrać Do PDF zamiast Drukuj.

Eksport do Excel

Aby wykonać eksport do Excela należy w tym samym oknie kliknąć na liście prawym przyciskiem myszy i wskazać opcję Eksport do Excela.

Podpowiedź

Format pliku (CSV, XLS, XLSX) można ustawić w menu Administrator | Konfiguracja Użytkownika | Zależne od systemu Windows | Domyślny typ pliku przy eksporcie do Excela.