Przejdź do głównej zawartości

Jak ustawić numerację dokumentów w Wapro Mag?

Domyślnie system skonfigurowany jest według numeracji automatycznej dla wszystkich dokumentów z wyjątkiem faktur zakupu, gdzie system oczekuje ręcznego wprowadzenia numeru dokumentu. Związane jest to z tym, że w większości przypadków jest on podawany jako numer dokumentu sprzedaży kontrahenta i staje się FV zakupu.

Aby ustawić numerację dokumentów w Wapro Mag należy przejć do menu Admin | Konfiguracja użytkownika | Numeracja dokumentów. Użytkownik w ramach konfiguracji może wpłynąć na:

  • maskę numeracji - zdefiniowanie części stałej i części zmiennej;
  • tryb - wybór numeracji ręcznej lub automatycznej;
  • podział numeracji per obiekt - można wybrać globalne ustawienia np. dla wszystkich magazynów analogicznie lub indywidualnie dla każdego magazynu/kasy.

Definicja numeracji dostępna jest w menu Admin | Definicje | Numeracja dokumentów.

Szczegołówy opis parametrów numeracji dostępny jest w sekcji Numeracja dokumentów