Przejdź do głównej zawartości

Jak rozliczyć rozrachunek w Wapro Mag?

System Wapro Mag w trakcie działania i wystawiania dokumentów handlowych tworzy tzw. rozrachunki, czyli dokumenty rozliczeniowe pomiędzy firmą a kontrahentami.

Rozrachunki w systemie powstają automatycznie (zawsze podczas dodawania faktury zakupu/sprzedaży), ale mogą być tworzone również ręcznie, np. jako zarejestrowanie zaliczki na zakup art. biurowych.

Aby rozliczyć rozrachunek w systemie należy wybrać w menu Operacje handlowe | Rozrachunki, a następnie po wskazaniu na liście interesującego nas dokumentu, wybrać opcję Rozlicz.

Domyślnie system proponuje rozliczenie dokumentu w całości, jednak możliwa jest zmiana kwoty rozliczenia na rozliczenie częściowe. Wystarczy wpisać daną kwotę w walucie bazowej w polu Razem w prawym dolnym rogu okna.

Wapro wyduki

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że rozrachunki mogą występować w złotówkach lub w walucie obcej. Jeśli rozliczasz rozrachunek w np. w EUR, system rozlicza kwotę EUR. W wyniku różnic kursowych może wykazywać, iż w PLN pozostała kwota do zapłaty różna od 0. Jeśli jednak oczekujesz zapłaty EUR, to rozliczenie w EUR jest tu nadrzędne i prawidłowe.