Przejdź do głównej zawartości

Licencja Businesslink

Usługa Businesslink jest płatna, w związku z czym do jej uruchomienia wymagane jest wykupienie odpowiedniej licencji (nie dotyczy wersji próbnej). Wszystkie rodzaje dostępnych licencji są ograniczone czasowo i wydawane na okres 360 dni poza wersją próbną, która wydawana jest na 30 dni. Natomiast cena licencji zależy od maksymalnej, łącznej liczby dokumentów, które mogą zostać przesłane w ramach wykupionego pakietu. Licencja wygasa po przekroczeniu 360 dni użytkowania lub po przekroczeniu limitu liczby przesyłanych dokumentów (wysłanych i odebranych). Jeżeli licencja wygaśnie z któregokolwiek powodu, może zostać przedłużona.

Jak należy rozumieć określenie „łączna ilość dokumentów”? Standardowo licencję wykupują podmioty gospodarcze i jest ona przeznaczona do użytkowania usługi Businesslink we wszystkich programach systemu WAPRO ERP. Jeżeli firma posiada dwa programy WAPRO – przykładowo Wapro Mag Sprzedaż i magazyn oraz Wapro Kaper Księga podatkowa lub Wapro Fakir Finanse i księgowość – do ich obsługi wystarczy jedna licencja Businesslink, ale do łącznego limitu liczby dokumentów wliczane będą wysłane i odebrane dokumenty we wszystkich programach. Jako dokumenty należy rozumieć wszystkie wysłane i odebrane pliki e-faktur, załączników do eFaktur, dokumentów magazynowych, zamówień, umów i tak dalej.

Uwaga
 • Jezeli dwa lub więcej programów systemu Wapro ERO zainstalowane są na wielu SQL serwerach, dla każdego będzie wymagana oddzielna licencja Businesslink typu "Oddział".
 • Jeżeli bazy danych wszystkich programów znajdują się na jednym SQL serwerze, wystarczy jedna licencja na usługę Businesslink.

W przypadku licencji dla biur rachunkowych do limitu wliczane są wszystkie wysłane i odebrane e-dokumenty własne biura rachunkowego, a także dokumenty obsługiwanych klientów tegoż biura. Jeżeli biuro posiada zarówno program Wapro Fakir Finanse i księgowość wariant BIURO, jak i Wapro Kaper Księga podatkowa w tym samym wariancie, bazy danych programów zainstalowane są na tym samym SQL serwerze, wystarczy jedna licencja Businesslink dla biur rachunkowych, a do limitu dokumentów będą wliczane e-dokumenty wysłane i odebrane za pośrednictwem Businesslink z firm w obu programach.

Licencja Businesslink dla Wapro Fakir Finanse i księgowość i Wapro Kaper Księga podatkowa występuje w dwóch wariantach:

 • BIZNES – dedykowany do obsługi pojedynczej firmy (podatnika). Właściciel licencji jest podmiotem, który może pobierać z KSeF tylko e-faktury własnej firmy. Licencja uprawnia do integracji z KSeF dowolnego programu systemu WAPRO ERP, w firmach o numerze NIP zgodnym z numerem NIP licencji Businesslink;

 • BIURO – dedykowany do obsługi przez biura rachunkowe własnej działalności oraz firm klientów biura. Właściciel licencji Businesslink w wariancie Biuro może, pobierać z KSeF własne dokumenty oraz po upoważnieniu jako tak zwany "podmiot trzeci", dokumenty swoich klientów. Licencja uprawnia do integracji z KSeF jeden lub oba programy finansowo-księgowe w wariancie BIURO.

  Podpowiedź

  Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że licencja, w zależności od wariantu umożliwia logowanie się na platformie KSeF w różny sposób:

  • BIZNES - jako podatnik VAT i pobieranie własnych dokumentów;

  • BIURO - jako podmiot trzeci i pobieranie poza własnymi dokumentami, również dokumentów swoich klientów.

   Przy czym należy pamiętać, że do zalogowania się na platformie KSeF wymagany będzie uwierzytelniający token o odpowiednich uprawnieniach.

Standardowo usługa Businesslink w wariancie:

 • BIZNES będzie uruchamiana w wariantach programów finansowo - księgowych innych niż BIURO. Wtedy gdy w programie obsługiwana w programie jest wyłącznie firma właściciela licencji.
 • BIURO będzie uruchamiana w wariantach BIURO programów finansowo - księgowych.

Jednak zdarzają się sytuacje, że w programach w wariantach BIZNES i PRESTIŻ zarejestrowanych jest więcej firm z numerami NIP różnymi od numeru NIP właściciela, lub po aktywacji usługi w wariancie BIZNES lub PRESTIŻ, wariant programu zostanie podniesiony do wariantu BIURO. W obu powyższych przypadkach po dodaniu pierwszej firmy o numerze NIP różnym od numeru właściciela licencji w programie z aktywną licencją BIZNES usługi, wariant usługi Businesslink zostanie podniesiony do wariantu BIURO.

Program poinformuje o konieczności zmiany wariantu usługi Businesslink z wariantu BIZNES na wariant BIURO. Po zmianie wariantu konieczne będzie uruchomienie usługi Businesslink BIURO dla każdej z tych firm. Technicznie rzecz biorąc, usługa musi być uruchomiona oddzielnie dla każdej z tych firm.

Uwaga

Jeżeli wariant usługi nie zostanie zmieniony, usługa zostanie zablokowana po 7 dniach.

W każdym programie finansowo - księgowym formatka zarządzania usługą Businesslink dostępna jest z głównego menu programu po wybraniu: Zakładka: Inne | Polecenie: Businesslink.

Działa ona w dwóch trybach:

 • Przed uruchomieniem usługi umożliwia aktywowanie usługi, w tym uruchomienie bezpłatnej wersji próbnej;
 • Po uruchomieniu usługi umożliwia konfigurowanie usługi oraz rejestrowanie w usłudze tokenów autoryzacyjnych firm oraz weryfikację parametrów usługi;

Przy czym tak jak już wyżej zostało powiedziane:

 • w wariantach BIURO programów finansowo - księgowych aktywowana jest jedna licencja, która umożliwia biuru zalogowanie się i pobranie jako podmiot trzeci dokumentów swoich klientów (oczywiście tych, które upoważniły biuro do tego). Stąd niezależnie od kontekstu aktualnie wybranej w programie firmy, formatka usługi pozwala na zarządzanie tą samą, jedną usługą;
 • w wariantach innych niż BIURO programów finansowo - księgowych usługa aktywowana jest oddzielnie dla każdej firmy, tak aby każda firma mogła zalogować się na platformie KSeF jako niezależny podatnik. Stąd aby odpowiednio zarządzać usługą należy to robić w kontekście odpowiednio wybranej w programie firmy.