Szanowni Państwo,Kończymy prace związane z dostosowaniem i rozpoczynamy testy najnowszych wersji oprogramowania,  zawierających m.in. zmiany związane z pakietem przepisów określanych jako „Polski Ład”.

Pomimo późnego zakończenia prac nad finalnym kształtem Polskiego Ładu, uda nam się dotrzymać terminu i opublikować wersje umożliwiające pracę zgodną z nowymi przepisami.

Publikacja programów WAPRO Gang, WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakir została zaplanowana na poniedziałek 27 grudnia 2021.

Poniżej skrócona lista zmian:

WAPRO Gang wersja 8.70.4

Polski Ład:

 • Likwidacja składki zdrowotnej odliczanej od podatku na listach płac i umowach zlecenia.
 • Ograniczanie składki zdrowotnej do kwoty podatku obliczonego według zasad na dzień 31.12.2021
 • Nowe ulgi „Ulga dla klasy średniej”, „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci”, „Ulga dla pracujących emerytów”
 • Możliwość nie naliczania zaliczki na podatek od umów zleceń od dochodów do 30tyś rocznie

Zmiany  ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Wyznaczanie nowej podstawy do zasiłku jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłków była dłuższa niż miesiąc kalendarzowy

WAPRO Fakir wersja 8.70.4

 • Program zostanie dostosowany do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 roku:
  • Nowych kodów JPK to jest: WSTO_EE oraz IED oraz uszczegółowionych zasad oznaczania dokumentów kodami JPK;
  • Nowych schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2);

WAPRO Kaper wersja 8.70.4

 • Program zostanie dostosowany w zakresie naliczania list płac oraz umów zleceń do zmian wprowadzonych pakietem ustaw, tzw. „Polski Ład”. To znaczy do:
  • Zmiany progu podatkowego na 120 000 zł;
  • Zmiany kwoty wolnej od podatku na 30 000 zł oraz zmiany sposobu jej odliczania dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej;
  • Zmiany naliczania wysokości składki zdrowotnej oraz ograniczania jej wysokości do kwoty podatku obliczonego według zasad na dzień 31.12.2021;
  • Likwidacji w listach płac / umowach zlecenia odliczania składki zdrowotnej od obliczonej kwoty podatku;
  • Wprowadzenia nowych ulg: „Ulga dla klasy średniej”, „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci”, „Ulga dla pracujących emerytów”;
  • Wprowadzeniu możliwości nie stosowania kosztów uzyskania oraz nie stosowania ulgi dla kasy średniej;
  • W ryczałcie dodane zostaną dwie nowe stawki 12% i 14%;
 • Zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” wpływające na naliczanie zaliczek na podatek przedsiębiorców, nowe ulgi opublikowane zostaną w kolejnej wersji programu, której wydanie planowane jest do końca stycznia 2022 roku;
 • Program zostanie dostosowany do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 roku:
  • Nowych kodów JPK to jest: WSTO_EE oraz IED oraz uszczegółowionych zasad oznaczania dokumentów kodami JPK;
  • Nowych schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K;
 • Importer dokumentów:
  • Dodana zostanie możliwość sortowania importowanych dokumentów;
  • Zmodyfikowany zostanie mechanizm walidacji kontrahentów;

WAPRO JPK wersja 8.70.4

 • Dodana zostanie obsługa nowych schematów: JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2)

UWAGA!

Posiadacze aktywnych abonamentów WAPRO 365 otrzymają prawo do całego pakietu zmian bezpłatnie (w ramach abonamentu), niezależnie od aktualnie posiadanej wersji oprogramowania.

Dotyczy to również kolejnych wersji i wydań, o ile abonament będzie aktywny w dniu ich publikacji.

Użytkownicy programów linii WAPRO Standard w wersjach poniżej 8.7.x muszą dokonać płatnej aktualizacji oprogramowania lub wykupić abonament WAPRO 365.