Przejdź do głównej zawartości

Jak prowadzić ewidencję cen?

W programie korzysta się zarówno z cen netto (bez podatku VAT) jak i cen brutto (z podatkiem). Istnieją mechanizmy przeliczeń umożliwiające użytkownikowi stosowanie wybranego wariantu ceny - wpisanie ceny bez podatku automatycznie nalicza cenę brutto i na odwrót.

Produkty z różnych grup są objęte różnymi stawkami VAT, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Stosowanie cen należy odróżnić od ewidencji cen, tzn. wariantu stosowanego wewnątrz programu do zapamiętywania cen i przeliczeń. Ceny netto i brutto wyświetlane na ekranie i drukowane w dokumentach są wynikiem przeliczenia wariantu wybranego do ewidencji na wariant wygodniejszy dla użytkownika w danym momencie. Wariant ewidencji cen ustala się w konfiguracji programu opcją Ceny sprzedaży obliczane algorytmem Netto/Brutto, w menu Admin | Konfiguracja firmy | Artykuły.

Podpowiedź

Oba sposoby powinny teoretycznie mieć identyczny skutek, ale ze względu na błędy zaokrągleń, które mogą występować przy naliczaniu podatku, zaleca się, aby użytkownik wybrał do ewidencji metodę bardziej naturalną dla swojej firmy, czyli brutto dla firm nastawionych na sprzedaż detaliczną lub gastronomię, a netto w pozostałych przypadkach.

Niezależnie od sposobu ewidencji, w dokumencie handlowym każdorazowo istnieje możliwość określenia, w jakim wariancie (netto/brutto) mają być prowadzone obliczenia wartości. Przy sprzedaży przyjęty wariant dotyczy dokumentu handlowego (faktury VAT, rachunku). Ponadto w konfiguracji programu można także wybrać, czy przy tworzeniu dokumentów magazynowych (niezależnie dla przychodowych i rozchodowych) będą wykorzystywane ceny zakupu, czy sprzedaży (zob. rozdział Ceny w dokumentach magazynowych).

Jak przeliczać wartości pól w formatce?

Program Wapro Mag wyposażony został w mechanizmy ułatwiające przeliczenia parametrów cenowych w obrocie towarowym (naliczanie podatku, marży, narzutów, upustów i wariantów cenowych dla odbiorców itp.). Między polami odpowiadającymi wymienionym pojęciom istnieją matematyczne zależności, zaś wpisanie konkretnej wartości w dowolne pole spowoduje automatyczne przeliczenie wartości wszystkich pól powiązanych. Najprostszym przykładem jest wspomniana już zależność cen zakupu netto i brutto:

  • Użytkownik może wpisać w polu Cena zakupu netto wartość bez podatku — wówczas cena powiększona o zadeklarowaną stawkę VAT zostanie obliczona i wyświetlona w kolejnym polu oznaczonym: Cena zakupu brutto.
  • Może też pominąć pole ceny netto i uzupełnić pole z podatkiem. Po zatwierdzeniu wpisu program obliczy cenę netto, wpisując ją we właściwe miejsce.