Przejdź do głównej zawartości

Definiowanie automatów MPK

Automaty MPK umożliwiają zdefiniowanie szablonu, wg którego będą rozpisywane na strukturę MPK odpowiednie kwoty dekretów. Definiowanie automatów możliwe jest po wybraniu z menu Definicje | Automaty księgujące. Na ekranie pojawi się okienko "Automaty księgujące" po wskazaniu na drzewku wyboru gałęzi "Automaty dekretujące na MPK" i przyciśnięciu przycisku "Dodaj" można rozpocząć definiowanie automatów MPK, przechodząc do okna Automaty MPK/Dodaj:

WAPRO Fakir. Okno - Automaty dekretujące na MPK / Dodaj

Użytkownik podaje nazwę automatu, a następnie definiuje sposób rozpisywania kwoty dekretu na poszczególne pozycje, wybierając procent kwoty oraz układ MPK na jaki ten procent ma być zarejestrowany.

Zaznaczenie opcji Różnicę między kwotą pozycji... powoduje, że ewentualne zaokrąglenia wynikające z rozbicia dekretu na pozycje MPK zostaną dopisane do zapisu o największej wartości. W przeciwnym razie program podczas dekretowania pozycji dokumentu zgłosi błąd i użytkownik będzie zmuszony do ręcznego przypisania kwoty zaokrąglenia do MPK.