Przejdź do głównej zawartości

Instalacja programu

Konsekwencją zastosowania technologii klient–serwer jest pewne skomplikowanie procesu instalacji oprogramowania. Z formalnego punktu widzenia można w nim wyróżnić następujące trzy etapy:

  1. Instalacja serwera bazy danych. Program Microsoft SQL Server może znajdować się na komputerze lokalnym lub na wydzielonym komputerze pełniącym rolę serwera baz danych w instalacjach sieciowych. Instalacja nie jest konieczna, jeśli mamy już wcześniej zainstalowany serwer baz danych i chcemy się do niego podłączać.
  2. Instalacja aplikacji Wapro ERP. Wybrane programy Wapro ERP, do których należą: Wapro Mag, Wapro Fakir, Wapro Kaper, Wapro Analizy, Wapro Aukcje, Wapro Best lub Wapro Gang, instaluje się na lokalnym komputerze użytkownika programu lub na komputerze pełniącym rolę serwera aplikacji, skąd będą uruchamiać program wszyscy użytkownicy sieci komputerowej.
  3. Założenie bazy danych programu. Bazy definiuje się przy pomocy programu Administrator baz danych dostępnego w menu Start | Wszystkie programy | Wapro | [nazwa programu] | Administrator baz danych. Znajdą się one na serwerze baz danych. Operacja nie jest wymagana, jeśli mamy już założoną bazę danych naszego systemu.

Należy podkreślić, że w aktualnej wersji oprogramowania cały proces instalacji uproszczono i zautomatyzowano. Obecnie instalacja serwera baz danych MS SQL oraz instalacja aplikacji Wapro ERP (Wapro Mag) nadzorowana jest przez jeden program instalacyjny a użytkownik musi jedynie udzielać odpowiedzi na kolejno zadawane pytania. Kreator instalacji prowadzi również użytkownika przez ostatni etap, tj. założenie bazy danych za pomocą programu Administrator baz danych Wapro ERP.

W kolejnym rozdziale przedstawiono krótki opis postępowania przy instalacji. Dla bardziej dociekliwych użytkowników w następnych rozdziałach przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych etapów instalacji nadzorowanej ręcznie przez użytkownika, a nie przez centralny program instalacyjny.