Przejdź do głównej zawartości

Wprowadzenie

Wymiana danych jest pojęciem ogólnym obejmującym wszelkie formy wymiany informacji pomiędzy aplikacjami. W dalszej części dokumentacji omówiona zostanie wymiana:

 • danych finansowo - księgowych tj. handlowych opisujących zarejestrowane w aplikacjach transakcje, płacowych i innych wymaganych do poprawnego ich zaksięgowania, zarejestrowania w rejestrach VAT oraz rozliczenia podatków. Częstotliwość importu danych finansowo - księgowych jest zależna od typu danych. Częstotliwość importu danych handlowych może być największa i zależna od ilości dokumentów rejestrowanych w systemie zarządzania sprzedażą, może się wahać od kilku razy dziennie do jeden raz na miesiąc. Dane płacowe czy dane o operacjach na majątku trwałym najczęściej importowane są raz w okresie rozliczeniowym. Dane handlowe, najczęściej są importowane do programu finansowo - księgowego. Wyjątek stanowi eksport danych z jednej instancji programu Wapro Fakir Finanse i księgowość do drugiej instancji programu Wapro Fakir Finanse i księgowość.
 • metadanych czyli zbiorów danych konfiguracyjnych, wymaganych do sterowania działaniem programu. Metadane są importowane najczęściej w celu ich uaktualnienia, wobec tego częstotliwość importu zależy od częstotliwości zmiany tych danych w systemie. Dane tego typu mogą być eksportowane lub importowane do programu Wapro Fakir Finanse i księgowość.

W dalszej części instrukcji, kolejno omówione zostaną wszystkie rodzaje wymiany danych:

Rozpoczniemy od najważniejszego z punktu widzenia programu finansowo - księgowego, importu danych handlowych, kadrowo - płacowych, danych o operacjach na majątku trwałym firmy ponieważ wykonywane są najczęściej, co najmniej jeden raz w okresie rozliczeniowym. Operacje tego typu wymagane są do bieżącego księgowania i rozliczania podatków.

Program Wapro Fakir Finanse i księgowość umożliwia automatyczny zarówno import danych finansowo - księgowych z zewnętrznych systemów WAPRO ERP a w niektórych przypadkach również eksport niektórych danych oraz metadanych do tych systemów. W programie, wszystkie operacje związane z wymianą danych dostępne są głównego menu programu Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych.

Znajdują się tam:

 • przycisk Import dokumentów, który uruchamia okno Modułu automatycznego importu dokumentów;

 • podmenu Importy, w którym dostępne są trzy polecenia:

  • Import definicji - umożliwia import definicji planów kont, typów dokumentów, dzienników, automatów VAT, raportów użytkownika wyeksportowanych wcześniej z innej firmy programu Wapro Fakir Finanse i księgowość. Polecenie umożliwia przenoszenie danych pomiędzy firmami programu, firmy mogą znajdować się w jednej bazie lub w różnych bazach danych;
  • Import BO z Wapro Mag Sprzedaż i magazyn - dotyczy systemów, w których program Wapro Fakir Finanse i księgowość zainstalowany jest we wspólnej bazie z programem.
  • Importy tekstowe
 • podmenu Eksporty, w którym dostępne są polecenia: