Przejdź do głównej zawartości

Wprowadzenie

Usługa Businesslink jest produktem Asseco Business Solutions SA a przeznaczona jest do współpracy z systemami Asseco ERP. Ogólnie jej zadaniem jest usprawnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym. Pomiędzy przedsiębiorstwami: kontrahentami, partnerami handlowymi oraz innymi, jak na przykład pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami administracji państwowej.

W niniejszym rozdziale omówiona zostanie tylko część tej funkcjonalności, to jest część dotycząca integracji systemów WAPRO ERP z platformą KSeF Ministerstwa Finansów.

Do dnia 30 czerwca 2024 roku istnieje opcjonalna możliwość wystawiania przez firmy e-faktur na platformie KSeF, a od 1 lipca 2024 roku stanie się to powszechnym obowiązkiem dla czynnych podatników VAT, stąd dla programów finansowo - księgowych pojawiła się konieczność pobierania z platformy KSeF zarejestrowanych tam e-faktur.

Na platformie Wapro ERP znajduje się film prezentujący Schemat działania Businesslink w systemie WAPRO ERP.

Ponieważ każdy z programów zaprezentowanych na filmie pełni inną funkcje w systemie ERP oraz przetwarza e-faktury na różnych etapach, funkcjonalność usługi Businesslink w każdym z nich została dostosowana do pełnionej przez dany program roli. W programach finansowo - księgowych jest to pobieranie e-faktur (sprzedaży i zakupu), w związku z tym w niniejszej dokumentacji omówiona zostanie wyłącznie funkcjonalność związana z przetwarzaniem e-faktur w tych programach.

Na filmie widzieliśmy, że usługa Businesslink jako aplikacja działa w „chmurze” w związku z tym wszystkie operacje wykonuje w tle, jest praktycznie niewidoczna dla użytkownika obsługującego program. Interakcja z usługą odbywa się przez interfejsy tych programów.

Integracja programu finansowo - księgowego z platformą KSeF za pośrednictwem Businesslink polega na:

  • Każdorazowo, automatycznym logowaniu programu za pośrednictwem udostępnionego API na platformie KSeF. Logowanie odbywa się w "tle";
  • Okresowym sprawdzaniu czy na platformie KSeF pojawiły się nowe e-faktury a jeżeli tak, odebraniu ich;
  • Nadzoruje i kontroluje proces odbierania e-faktur z KSeF:
  • dba o odebranie kompletu e-faktur z KSeF;
  • kontroluje aktualny status platformy KSeF i informuje o ewentualnych przerwach w działaniu (np. o przerwach serwisowych).
  • ze względu na to, że API platformy KSeF ma ustawione limity ilości wysyłanych zapytań w jednostce czasu, a ich przekroczenie może skutkować czasowym zablokowaniem komputera, Businesslink automatycznie reguluje tę ilość tak, aby uniknąć zablokowania.