Przejdź do głównej zawartości

Jak dostosować aplikację do własnych potrzeb?

Użytkownik ma możliwość dostosowania aplikacji Wapro Mag do swojego własnego stylu pracy i zakresu zadań, które wykonuje. Podstawowym elementem personalizacji jest konfiguracja parametrów użytkownika, która pozwala na zmianę sposobu działania aplikacji i ma bezpośredni wpływ na zachowanie aplikacji, np.:

 • wygląd formatek, które można dostosować do preferowanego widoku: pełnego lub uproszczonego,
 • podpowiadanie danych na formularzach znacznie usprawnia wprowadzanie danych,
 • automatyczne otwieranie okien, np. po zapisaniu dokumentu ułatwia użytkownikowi dostęp do kolejnych funkcji.

Dzięki możliwościom personalizacji użytkownik może dostosować aplikację do swoich potrzeb, co znacznie zwiększa wydajność i komfort pracy z programem.

Jak dostosować listy do własnych potrzeb?

Użytkownik ma możliwość spersonalizowania list wyświetlania danych w Wapro Mag poprzez konfigurację kolumn.

Aby spersonalizować listy wyświetlania danych, należy wybrać opcję konfiguracji, dostępną w prawym górnym rogu nad listą. Następnie, za pomocą ikony zaznaczenia, można ukrywać lub odkrywać kolumny, dostosowując widok do własnych preferencji.

Korzystając z ikony po prawej stronie danej kolumny oraz opcji "przytrzymaj i upuść" można łatwo przesuwać kolumny, zmieniając ich kolejność na liście. Kolumny są wyświetlane od góry i układane od lewej strony na liście.

Dzięki tej funkcji, użytkownik może dostosować widok każdego modułu i uporządkować kolumny według własnych potrzeb i preferencji.

Jak otworzyć samouczek aplikacji?

Program Wapro Mag oferuje samouczek, który ma na celu wprowadzenie nowych użytkowników w funkcjonalność aplikacji. Samouczek automatycznie pojawia się dla nowo zalogowanych użytkowników, prowadząc ich po kolei przez główne elementy aplikacji:

 1. Listy wyszukiwania,
 2. Konfigurację,
 3. Paski nawigacyjne,
 4. Główne elementy nawigacyjne:
  • listę główną,
  • menu boczne,
  • listy szczegółów.

Samouczek można także włączyć na żądanie, zarówno w wybranym module, jak i globalnie, po wybraniu ikony pytajnika w prawym górnym rogu aplikacji.