Przejdź do głównej zawartości

Czym są gniazda rozszerzeń?

Niniejszy dokument zawiera opis i przykłady zastosowania gniazd rozszerzeń dostępnych w programie Wapro Mag.

Gniazda rozszerzeń można zdefiniować jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu. Nazwy gniazd rozszerzeń odzwierciedlają zdarzenia, jakie zachodzą podczas pracy z programem (przykładowo gniazdo po zatwierdzeniu dokumentu handlowego, przed dodaniem pozycji dokumentu itd.). Program, realizując standardowe operacje, gdy dochodzi w kolejności wykonania do gniazda rozszerzeń, rozpoczyna analizę tego, co znajduje się w gnieździe i wykonuje moduły rozszerzające, które podpięto wcześniej do tego gniazda. Mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.

Funkcjonalność gniazd rozszerzeń przypomina dostępne w systemie Operacje dodatkowe, różnica polega na tym, iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Za pomocą instrukcji w gnieździe możemy również sterować zachowaniem się programu. Możemy zadać pytanie użytkownikowi i wykonać moduł rozszerzeń w zależności od jego decyzji. Można również sprawdzić wartość określonych parametrów i w zależności od wyniku sprawdzenia podjąć lub przerwać dalsze wykonywanie sekwencji zdarzeń w programie. Można również zablokować wykonanie standardowych funkcji programu lub też ominąć ich wykonanie w sposób niewidoczny dla użytkownika tzn. zrealizować własną procedurę postępowania zamiast wbudowanej w program.

W dalszej części dokumentu opisane zostały przykładowe zastosowania, jakie można zrealizować za pomocą gniazd rozszerzeń. Możliwości wykorzystania gniazd rozszerzeń ograniczone są jedynie wyobraźnią użytkownika. Program Wapro Mag można wzbogacić o elementy, takie jak:

  • serwisu maszyn i urządzeń,
  • wypożyczalni,
  • prowadzenia i rozliczania projektów.

.... i wiele innych zastosowań wynikających z potrzeb użytkowników.