Przejdź do głównej zawartości

Jak działa Kontrola i naprawa danych?

Funkcja Kontrola i naprawa danych programu dostępna w menu Admin | Funkcje naprawcze służy do:

  • awaryjnego odtworzenia stanu artykułów w magazynach na podstawie zapisów w dokumentach;
  • naprawy innych zapisów, które mogły powstać wskutek nagłego przerwania dzialania aplikacji i niedokończenia danego procesu.

Ponieważ procedura powinna być stosowana tylko w razie rzeczywistej konieczności, a ponadto jest czasochłonna, konieczne jest potwierdzenie rozpoczęcia operacji.

Warto wiedzieć

Funkcje kontrolne należy wykonywać po każdej nieoczekiwanej awarii systemu oraz w sytuacji wystąpienia niezgodności w zestawieniach.

Jeśli program stwierdzi niespójność, wyświetli stosowny komunikat. Użytkownik powinien zgłosić administratorowi zaistniały fakt, a administrator uruchomić procedury kontrolne. Administrator powinien pamiętać, by przed rozpoczęćiem prcedur kontrolnych sprawdzić:

  • czy nikt nie pracuje w systemie;
  • czy w systemie istnieją niezatwierdzone dokumenty w menu Admin | Dokumenty niezatwierdzone (jeśli system takowe wykryje, nie rozpocznie procedury).

Po wybraniu na liście interesujących funkcji kontrolnych można rozpocząć pracę za pomocą opcji Wykonaj kontrolę. Na liście statusów widnieć mogą kolory:

  • żółty informuje, że funkcja w bieżącej sesji kontroli nie została uruchomiona;
  • zielony informuje, że funkcja nie wykazała niezgodności w kontrolowanym obszarze;
  • czerwony informuje, że funkcja wykazała niezgodności w kontrolowanym obszarze i może być wymagana naprawa bazy.

Jeśli system wykryje niezgodność, w dolnym panelu można wyświetlić szczegółowe informacje o błędzie.

Warto wiedzieć

Niektóre błędy mogą nie mieć wpływu na działanie programu np. Kontrola istnienia dokumentów handlowych bez pozycji wskazuje, że użytkownik utworzył dokument i zatwierdził go bez dodania żadnej pozycji. Jeśli jednak ten błąd będzie występował w połączeniu z błędem Kontrola istnienia pozycji niepowiązanych z dokumentem handlowym może wskazywać na uszkodzenie bazy danych. W tej sytuacji zalecany jest kontakt z serwisem.

Użytkownik za pomocą ikon statusów w prawym górnym rogu może filtrować zdarzenia i wyświetlać tylko te funkcje, które np. wykazują błędy. Dodatkowo można wykonać wydruk funkcji i wyników.

Każda kontrola jest zapisana w bazie danych, dzięki czemu można sprawdzić wstecznie, czy dana funkcja wykazywała błędy. Aby wyświetlić historię należy wybrać ikonę kartoteki, znajdującą się w prawym górnym rogu.

Podpowiedź

W przypadku wykrycia błędu użytkownik może wykonać naprawę za pomocą opcji Wykonaj naprawę. Jeśli system będzie w stanie dokonać naprawy wykona ją, jeśli jednak usterka będzie zbyt poważna należy skontaktować się z serwisem Wapro ERP.