Przejdź do głównej zawartości

Jak zbudowane jest okno programu?

Na ekranie roboczym programu Wapro Mag można wyróżnić następujące elementy:

 • Belka tytułowa - oprócz nazwy programu zawiera zestaw standardowych przycisków okna Windows służących do zwijania okna programu i przenoszenia go na pasek zadań, przełączania okna między trybem całoekranowym a pracą w wielu oknach, oraz zakończenia pracy z programem.
 • Linia menu - wszystkie funkcje programu zorganizowane są w hierarchiczne menu, których obsługa (przy użyciu klawiatury bądź myszy) odbywa się na zasadach obowiązujących w systemie Windows.
 • Pasek narzędzi - zestaw ikon znajdujący się na pasku ułatwia obsługę programu za pomocą myszy.
  Podpowiedź

  Można ukryć menu z ikonami wybierając kolejno Administrator | Konfiguracja użytkowników | Parametry wyświetlania | Pokazuj pasek z ikonami = Nie.

 • Główny obszar roboczy - początkowo ekran ten wypełniony jest tłem. Uruchomienie dowolnej funkcji programu — z menu lub przy użyciu paska narzędzi — powoduje otwarcie nowego okna mieszczącego się w obszarze głównego obszaru roboczego. Kolejno otwierane okna nakładają się na siebie, tak jak okna programów w Windows. Każde okno wyposażone jest w dwie ikony:
  • przycisk X - zamyka okno. Ten sam efekt można uzyskać naciskając klawisz Esc.
  • przyciski minimalizacji i maksymalizacji - przełączają okno między trybem całoekranowym a trybem pracy w wielu oknach. W drugim przypadku można przy użyciu myszki dowolnie zmieniać położenie i wielkość okna (w granicach wyznaczonych przez obszar roboczy). Aktualny wygląd okna, tj. tryb, wielkość, położenie, jest zapamiętywane i przywoływane przy kolejnym jego otwarciu.
   Podpowiedź

   W celu optymalizacji pracy terminalowej można ukryć tło lub zamienić je na własne korzystając z parametrów konfiguracji użytkownika. Menu: Administrator | Konfiguracja użytkowników | Parametry wyświetlania | Pokazuj tło aplikacji oraz Ścieżka do własnego tła aplikacji.

 • Linia statusu - w linii tej, znajdującej się na dole ekranu, wyświetlane są informacje na temat aktualnego stanu programu: nazwa użytkownika, bieżącego magazynu, oraz nazwa firmy, której podlega magazyn, zakresu dat stosowanego do selekcji wyświetlanych i drukowanych dokumentów. Użytkownik może również odczytać, jaką aktualnie kasę w programie ma wybraną lub parametry połączenia: serwer oraz baza danych.
 • Pasek ikon - użytkownicy preferujący obsługę programu za pomocą myszy mogą korzystać z paska ikon wyświetlanego poniżej głównego menu programu. Jeśli pasek narzędzi nie uaktywnił się przy starcie programu, można przywołać go zaznaczając w menu Okno opcję Pasek ikon. Aby pasek pojawiał się automatycznie przy uruchomieniu programu, należy ustawić opcję Pokazuj pasek z ikonami w menu Administrator | Konfiguracja użytkownika | Parametry wyświetlania.

Wapro konto