Przejdź do głównej zawartości

Jak analizować raporty?

W menu Raporty w Wapro Mag zgromadzono funkcje służące do przeglądania i drukowania danych zapisanych w programie. Dane te są dostępne zarówno w postaci dokumentów (magazynowych, handlowych, finansowych itp.) wystawionych w czasie pracy, jak i sporządzonych na ich podstawie zestawień. Odpowiednie funkcje pozwolą prześledzić obroty firmy z uwzględnieniem różnych kryteriów, wskażą najlepszych kontrahentów, najlepiej i najgorzej sprzedające się towary, dostarczą syntetycznej informacji na temat stanu rozrachunków z kontrahentami, ułatwią rozliczenie z urzędem skarbowym, pomogą zaplanować zamówienia.

Bardzo istotną cechą programu jest to, że przy wyświetlaniu informacji użytkownik może dowolnie wybierać dla nich zakres czasowy. Informacje niemieszczące się w tym zakresie, np. dokumenty wystawione w innym terminie, nie będą pojawiały się na listach i nie będą brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawień. Zmianę przedziału dat umożliwia opcja konfiguracyjna Zakres wyświetlania, znajdująca się w menu Administrator | Ustawienia użytkownika. Ponadto program udostępnia okno zmiany tego zakresu przed wydrukiem większości raportów.

W kolejnych rozdziałach zamieszczono systematyczny przegląd raportów dostępnych w programie. Ponieważ wiele raportów występuje w dowolnie konfigurowalnych wariantach, z konieczności opis sygnalizuje tylko możliwości programu. Przy każdym raporcie należy zapoznać się z opcjami konfiguracyjnymi tworzonego zestawienia.

Generator raportów wyposażony jest w podgląd, uruchamiany klawiszem F9, użytkownik może więc zapoznać się z wyglądem wydruku przed jego wypuszczeniem na drukarkę i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.