Przejdź do głównej zawartości

Czym jest program Wapro PPK?

Informacje dotyczą programu Wapro PPK.

Wapro PPK jest samodzielnym programem przeznaczonym do obsługi i zarządzania programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w firmach. Jest dedykowany do współpracy z systemami kadrowo - płacowymi, które nie posiadają własnego programu zarządzającego programem PPK.

Podpowiedź

Wspomniany program naliczający wynagrodzenia uczestników PPK musi co miesiąc naliczać składki PPK uczestników programu. Powinien również mieć możliwość zapisywania ich w pliku CSV. Przygotowany plik musi być zgodny z opisanym w dalszej części dokumentacji schematem, w punkcie: Schematy plików CSV przeznaczonych do importu danych. Odpowiedni plik CSV może być ewentualnie przygotowany ręcznie.

Program wykonany jest w technologii klient - serwer co oznacza, że posiada własną bazę danych MS SQL,w której przechowuje wszystkie informacje. Dane można zaimportować do bazy danych za pośrednictwem plików CSV lub wprowadzić je ręcznie.

Poza zarządzaniem PPK, program przygotowuje również pliki wymagane do elektronicznej wymiany danych z instytucjami finansowymi prowadzącymi rachunki PPK uczestników programu a w przypadku niektórych instytucji automatycznie wysyła je do nich.

Podpowiedź

Program Wapro PPK występuje również jako moduł stanowiący integralną część aplikacji systemu Wapro ERP:

Jakie są funkcje programu Wapro PPK?

Program jest zaprojektowany zgodnie z wymogami ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 roku:

  • Importuje dane firm oraz uczestników programu PPK za pośrednictwem plików wymiany danych w formacie CSV;
  • Importuje naliczane co miesiąc składki PPK;
  • Rejestruje wszystkie dodatkowe informacje wymagane do zarządzania PPK;
  • Przygotowuje wymagane, elektroniczne dokumenty do przekazania do instytucji finansowych prowadzących rachunki uczestników PPK;
  • Importuje dokumenty elektroniczne z instytucji finansowych prowadzących rachunki uczestników PPK;
  • Z instytucjami finansowymi, które udostępniły taką funkcjonalność, prowadzi automatyczną, dwukierunkową (import /eksport) wymianę elektronicznych dokumentów;

Jak działa Wapro PPK?

Naliczanie składek PPK uczestników programu odbywa się w dowolnym narzędziu, na przykład programie kadrowo - płacowym, z którego dane muszą zostać wyeksportowane do pliku CSV a następnie zaimportowane do Wapro PPK. Pozostałe operacje konieczne do obsługi programu PPK wykonywane są w programie Wapro PPK.

ProgramWapro PPK w całości zarządza działaniem programu w firmach. Rejestruje wszystkie wymagane dane firm, uczestników PPK, w tym informacje o deklarowanej wysokości składek, o okresach zawieszenia i inne.

Program przeznaczony jest do obsługi wielu firm:

  • import i wprowadzanie danych odbywa się w kontekście wybranej firmy;

  • natomiast operacje przygotowywania plików wymiany danych i ewentualnego wysyłania ich do instytucji finansowych, odbywa się w kontekście wielu firm.

W programie, w którym zarejestrowane jest więcej niż jedna firm, kontekst pracy programu zmienia się w kartotece: Lista firm.