Przejdź do głównej zawartości

Informacje wstępne

Moduł e-Dokumenty jest integralną częścią podstawowych aplikacji systemu Wapro ERP i jest przeznaczony do:

  • przechowywania dokumentów elektronicznych,
  • przechowywania kopii elektronicznych dokumentów papierowych rejestrowanych w systemie.

Program umożliwia przechowywania (archiwizowanie) wszystkich dokumentów firmy - od ogólnych dokumentów firmy, poprzez dokumenty powiązane z kontrahentami aż do dokumentów powiązanych z rejestrowanymi w systemie dokumentami.

Moduł jest uruchamiany z aplikacji systemu Wapro ERP, w tym:

Warto wiedzieć

e-Dokumenty zapisywane są bazie danych programu, z którego moduł jest uruchamiany. W związku z tym, każdorazowo podczas wykonywania archiwum bazy danych podstawowego programu, równocześnie archwizowane są e-Dokumenty.