Przejdź do głównej zawartości

Jakie czynności powinien wykonać administrator?

Wszystkie czynności i operacje administracyjne w programie wykonuje się po przejściu w menu głównym na kartę Administrator. Na wstążce widoczne są cztery sekcje z ikonami uruchamiających odpowiednie moduły:

 • Konfiguracja:

  • Konfiguracja użytkownika - umożliwia konfigurowanie ustawień programu dla aktualnie zalogowanego użytkownika,
  • Konfiguracja firmy - umożliwia konfigurowanie ustawień firmy, do której zalogowany jest aktualnie użytkownik.
 • Uprawnienia:

  • Grupy i użytkownicy - umożliwia tworzenie grup użytkowników, definiowanie uprawnień grup użytkowników, dodawanie użytkowników programu i przydzielanie ich do odpowiednich grup uprawnień,
  • Aktywność użytkowników - udostępnia logi operacji wykonanych przez użytkowników programu.
 • Podstawowe dane firmy:

  • Dane teleadresowe, rachunki bankowe - umożliwia edycję lub dodawanie nowych danych teleadresowych, administracyjnych, a także dodawanie danych udziałowców firmy, rachunków bankowych oraz definiowanie wirtualnych rachunków bankowych,
  • Lata obrotowe - umożliwia dodawanie kolejnych lat obrotowych.
 • Funkcje naprawcze i adaptacyjne:

  • Kojarzenie zapisów - udostępnia funkcję kojarzenia zapisów powiązanych z wieloma kontami kartotekowymi na jednym koncie kartotekowym,

  • Kontrola i naprawa danych:

   • Obroty i salda - funkcja sprawdza obroty kont z zapisami w dokumentach, może je naprawić lub odtworzyć,
   • Rozrachunki - funkcja sprawdza zgodność rozrachunków z zapisami w dokumentach oraz aktualizuje salda rozrachunków,
   • Dokumenty - funkcja sprawdza poprawność zarejestrowanych dokumentów, umożliwia ich przenumerowania lub wyszukuje luki w numeracji,
   • Moduł kontroli i naprawy danych - funkcja sprawdza i koryguje nieprawidłowe zapisy.