Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie okresu obrotowego

Wapro Fakir Finanse i księgowość pozwala na pracę z dowolną ilością okresów otwartych, jednak nie jest możliwe w takim przypadku wydrukowanie ostatecznej wersji zestawień wymaganych przez Ustawę, w szczególności dotyczy to dziennika księgowań (oczywiście można drukować próbny dziennik).

Wynika to z faktu, że w celu zachowania chronologii zapisów z numerami ewidencyjnymi dokumentów, do czasu ostatecznego zamknięcia okresu dokumentom nie są nadawane numery w dzienniku. Nadanie to następuje dopiero podczas zamknięcia okresu, co umożliwia wydrukowanie formalnego dziennika księgowań.

Ponadto podczas zamykania okresu dokonywana jest dodatkowa kontrola poprawności zapisów.

Z powodów podanych powyżej, aczkolwiek program nie wymaga tego bezwzględnie, zalecane jest systematyczne zamykanie okresów obrotowych.

Zamknięcie okresu obrotowego odbywa się w pełni automatycznie i jest możliwe po wybraniu z menu głównego polecenia Księga główna | Zamknięcie | Okresu.

WAPRO Fakir. Zamknięcie okresu obrachunkowego

Uwaga

Program wymaga, aby okresy były zamykane kolejno (nie dotyczy BO, które może być zamykane niezależnie od poszczególnych miesięcy). Zamknięcie okresu obrachunkowego jest operacją nieodwracalną.