Przejdź do głównej zawartości

Jakie słowniki są dostępne w systemie?

Słowniki przeznaczone są do przechowywania różnego rodzaju danych i informacji. Różnica pomiędzy standardową kartoteką a słownikiem polega na tym, że kartoteki są nieograniczone i wypełniane są dynamicznie podczas pracy z programem, natomiast słowniki najczęściej zawierają ograniczony zestaw pozycji, które są obiektami wewnętrznymi systemu, wykorzystywanymi są do sterowania działaniem programu.

W programie występują słowniku różniące się rodzajem przechowywanych danych i informacji. Najczęściej po instalacji lub aktualizacji programu wypełnione są domyślnymi danymi. Niektóre z tych słowników można edytować i rozbudowywać, a niektóre są zablokowane przed wprowadzaniem zmian.

Słowniki dostępne są na karcie Definicje.

Słowniki w programie Wapro Fakir można podzielić na dwie grupy pod względem rodzaju danych:

  • słowniki predefiniowane - dane zawarte w tych słownikach są wymagane do prawidłowej pracy programu i powinny być wypełnione przed rozpoczęciem pracy operacyjnej w programie. Wszystkie słowniki po instalacji lub aktualizacji programu są wypełnione domyślnymi danymi. Niektóre z nich mogą być edytowane i rozbudowywane, pozostałe są zablokowane przed zmianami (np. słownik Stawki VAT, którego zawartość musi być ściśle określona),
  • słowniki standardowe - dane zawarte w tych słownikach nie są wymagane do prawidłowej pracy programu i mogą być edytowane czy dodawane w trakcie operacyjnej pracy z programem. Nie wszystkie pozycje muszą być wykorzystywane w pracy operacyjnej. Po instalacji lub aktualizacji, słowniki tego typu wypełnione są domyślnymi danymi (np. słownik Plan kont jest wymagany do działania programu, ale może być zmieniany i dostosowany do wymagań użytkownika w trakcie pracy programu).
Podpowiedź

W wariancie BUDŻET wyjątek stanowią słowniki klasyfikacji zadaniowej, których struktura została predefiniowana jako słownik użytkownika i są gotowe do wypełnienia i wykorzystania.