Przejdź do głównej zawartości

Jakie typowe słowniki są dostępne w systemie?

Słowniki typowe są obiektami, od zawartości których zależy poprawne działanie programu. W przeciwieństwie do słowników predefiniowanych, nie muszą być wypełnione przed rozpoczęciem pracy operacyjnej z programem. Zawartość tych słowników można modyfikować, można także dodawać do nich nowe pozycje.

Słowniki dostępne są po przejściu na kartę Definicje, w sekcji Słowniki.

Słowniki dostępne w systemie::

  • Plan kont - słownik gromadzi definicję planu kont firmy dla każdego roku obrotowego, tzn. strukturę planu kont wraz z właściwościami kont,
  • Słowniki użytkownika - słowniki najczęściej wykorzystywane podczas budowania planu kont, gdzie mogą być używane do tworzenia kont analitycznych,
  • Grupy kont - słownik wykorzystywany do tworzenia automatów VAT. Pozwala grupować wiele kont księgowych pod jedną nazwą i wykorzystywać taką nazwę grupy zamiast wymieniać w automacie każde konto osobno,
  • Opisy dokumentów - słownik wykorzystywany podczas rejestrowania dokumentów. Przechowuje treść domyślnych opisów dokumentów (nagłówka i pozycji dokumentów).

Przy pomocy przycisków Dodaj (klawisz Ins), Popraw (klawisz F2), Usuń (klawisz Del) można edytować poszczególne elementy lub dodawać nowe.