Przejdź do głównej zawartości

Jakie słowniki predefiniowane są dostępne w systemie?

Słowniki predefiniowane są obiektami, od zawartości których zależy poprawne działanie programu. W przeciwieństwie do typowych słowników, słowniki te powinny być poprawnie wypełnione przed rozpoczęciem pracy operacyjnej z programem. Ze względów bezpieczeństwa, zawartość niektórych słowników predefiniowanych została całkowicie zablokowana. Zawartość tych, które można edytować powinna zostac zdefiniowana przez administratora przed rozpoczęciem pracy użytkowników. Użytkownicy systemu mają możliwość przeglądania słowników, ale nie mogą ich modyfikować.

Słowniki predefiniowane dostępne są po przejściu na kartę Definicje, w sekcji Słowniki predefiniowane.

Słowniki predefiniowane dostępne w systemie:

 • Typy dokumentów – przechowuje definicje dokumentów podlegających ewidencji w danej firmie. Buduje się je w oparciu o predefiniowane w systemie wzorce, które determinują w pewnym stopniu sposób traktowania dokumentu przez program. Użytkownik, który definiuje dany typ ma także możliwość zdefiniowania szeregu własnych parametrów, które precyzują sposób jego obsługi przez algorytmy programu.

 • Dzienniki – służą do rodzajowej klasyfikacji rejestrowanych dokumentów, pozwalają również na precyzyjne ograniczanie dostępu użytkowników do dokumentów (dzienniki są zasobem, do którego można nadawać lub zabierać uprawnienia), a także umożliwiają drukowanie częściowych dzienników księgowań (dziennik ustawowy).

  W wariancie BUDŻET możliwe jest dodatkowo definiowanie dla każdego dziennika indywidualnych wartości współczynników oraz prewspółczynników ograniczonego odliczania podatku naliczonego. Aby było to możliwe, konieczne jest ustawienie w konfiguracji firmy wartości parametru Zezwalaj na określanie współczynnika i prewspółczynnika dla dziennika księgowań na Tak. Parametr znajduje się w sekcji Ewidencja VAT, deklaracje. Po jego ustawieniu możliwe jest definiowanie wartości współczynników dla każdego dziennika.

  WAPRO Fakir. Okno - Dziennik / Popraw

  Definiując tą metodą różne współczynniki w różnych dziennikach, naliczony podatek VAT będzie w dokumentach rejestrowanych w tych dziennikach będzie odliczony odpowiednio do tych wartości.

  Uwaga

  Ustawienie tych wartości dla dziennika będzie miało nadrzędne znaczenie w stosunku do ustawień współczynnik i prewspółczynnika w konfiguracji firmy.

 • Stawki VAT – słownik przechowuje stawki VAT wykorzystywane na potrzeby ewidencji VAT.

 • Grupy VAT – słownik do odczytu; przechowuje tzw. grupy podatku VAT, tzn. klasyfikatory umożliwiające przyporządkowanie danego zapisu VAT do określonej pozycji deklaracji VAT-7.

W celu wprowadzenia elementów do dowolnego słownika predefiniowanego, należy na karcie Definicje, w sekcji Słowniki predefiniowane wskazać odpowiedni słownik.

WAPRO Fakir. Okno - Dzienniki

Przy pomocy przycisków Dodaj (klawisz Ins), Popraw (klawisz F2), Usuń (klawisz Del) można edytować poszczególne elementy lub dodawać nowe. Należy pamiętać, że ich usuwanie bądź modyfikowanie jest ograniczone w przypadku, jeśli zostały one już użyte w innych miejscach programu.