Przejdź do głównej zawartości

Jak zarządzać kartoteką progów podatkowych PIT?

Kartoteka progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych jest przeznaczona przede wszystkim do naliczania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności udziałowców. Dostępna jest głównego menu programu: Kartoteki | Progi podatkowe. Po jej uruchomieniu na ekranie wyswietli się okno z listą lat obrotowych wraz z odpowiednimi progami i stawkami podatku.

WAPRO Fakir. Okno Progi podatkowe, informacja

Wybrany na powyższym przykładzie rok 2019 jest nietypowym rokiem obrotowym, ponieważ w trakcie tego roku zmieniły się stawki podatku. W związku z tym, obok numeru roku dodany został przycisk oznaczony ikoną informacji (wskazany na przykładzie czerwoną strzałką), po przyciśnięciu którego wyświetla się informacja na temat specyficznego działania programu w tym roku obrotowym.

Program podczas naliczania formularza ZPIT-5 korzysta ze stawek znajdujących się w tabeli dla każdego roku.