Przejdź do głównej zawartości

Jak utworzyć kartotekę odsetek?

Tabele odsetek są niezbędne do prawidłowego prowadzenia rozrachunków z kontrahentami, a w szczególności do rozliczania rozrachunków przeterminowanych, w tym drukowania wezwań do zapłaty czy not odsetkowych. W programie istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby tabel odsetek, w tym jednej tabeli odsetek ustawowych.

Program pozwala na przywiązanie do kontrahenta dowolnej tabeli odsetek. Jeśli takie przywiązanie nie nastąpi, podczas rozliczeń program skorzysta z tabeli określonej jako tabela odsetek ustawowych.

W celu zdefiniowania tabel odsetek należy przejść do widoku Kartoteki | Tabele odsetek. W oknie zdefiniowanych tabel należy kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins) i uzupełnic wymagane dane.

Uwaga

W programie może istnieć tylko jedna tabela odsetek ustawowych. Zaznaczenie opcji Ustawowe w kolejnej tabeli powoduje (po potwierdzeniu) usunięcie znacznika z tabeli, która poprzednio miała status tabeli odsetek ustawowych.

W ramach każdej tabeli odsetek można definiować różną ich wartość w różnych przedziałach czasowych. W tym celu należy wybrać dowolną tabelę, a następnie kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). Na ekranie wyświetli się okno umożliwiające zdefiniowanie wartości odsetek dla tabeli.

WAPRO Fakir. Definiowanie tabeli odsetek

Znaczenie poszczególnych pól:

  • Data od – data od której obowiązuje nowa wartość odsetek,
  • Stopa – wysokość stopy procentowej odsetek,
  • Za okres – liczba dni, za jakie liczony jest wskaźnik stopy procentowej.
Przykład

Jeśli podajemy stopę w skali roku, w polu Za okres należy wpisać wartość 365, jeśli w skali tygodnia – wartość 7, jeśli w skali dnia – wartość 1 itd.