Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać udziałowców?

Dane przechowywane w kartotece udziałowców przeznaczone są przede wszystkim do wypełniania danych nagłówkowych deklaracji podatkowych PIT-36 lub PIT-36L udziałowców firmy. Kartoteka ta dostępna jest w kartotece firmy.

Aby otworzyć kartotekę należy przejść do widoku System | Wybór firmy i kliknąć przycisk Udziałowcy (klawisze Ctrl+U). Aby dodać nową pozycję należy kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wprowadzić dane podstawowe i adresowe udziałowca.

WAPRO Fakir. Okno - Udziałowcy / Dodaj

Dane udziałowców zgrupowane są na zakładkach:

  • Podstawowe - imiona i nazwisko oraz numery NIP czy PESEL. Użytkownik powinien także określić rodzaj podatku dochodowego,
  • Adresy - dane teleadresowe udziałowca. Użytkownik może wpisac adresy: zameldowania, zamieszkania i korespondencyjny,
  • Rachunki bankowe,
  • Urzędy skarbowe,
  • RODO - na zakładce dostępne są opcje umożliwiające zanonimizowanie danych udziałowca zgodnie z art. 17 ust. o RODO.

Na dwóch pierwszych zakładkach można wpisać Imiona i nazwisko udziałowca oraz podstawowe dane teleadresowe. Natomiast na trzeciej i czwartej należy wybrać z odpowiednich kartotek numery rachunków bankowych udziałowca oraz właściwy urząd skarbowy.