Przejdź do głównej zawartości

Czym jest i do czego służy program Wapro Analizy?

Program Wapro Analizy to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Wapro ERP i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

Program Wapro Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.

System Wapro Analizy współpracuje z programami:

  • Wapro Mag,
  • Wapro Aukcje,
  • Wapro Fakir,
  • Wapro Kaper,
  • Wapro Gang,
  • Wapro Best.

Program Wapro Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Wapro ERP. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy. System może również pominąć generowanie struktur OLAP poprzez wykorzystanie tzw. widoków analitycznych, które analizowane będą za pomocą wbudowanej przeglądarki programu.

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych natywnej przeglądarki danych działających analogicznie do tabel przestawnych arkusza MS Excel. Takie rozwiązanie zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik również na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne - zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też definiowania hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach - według klientów, towarów, handlowców czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów. Daje to kadrze menadżerskiej pełny i szczegółowy obraz funkcjonowania firmy oraz umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

Podpowiedź

Taka metoda analizy danych pozwala równocześnie analizować dane w postaci tabelarycznej, jak również za pomocą wykresu. Zmieniając dane w tabeli automatycznie zmienia się zawartość wykresu, co pozwala znacznie zredukować czas wymagany do przeprowadzenia analizy.

Jak zbudowana jest grupa programów Wapro Analizy?

Po prawidłowym zainstalowaniu programu Wapro Analizy, w menu systemu Windows powinna pojawić się grupa Wapro oraz podgrupa Wapro Analizy. Podgrupa ta zawiera właściwy system analityczny Wapro Analizy oraz szereg programów pomocniczych, służących przede wszystkim do sprawnego zarządzania bazami danych Wapro ERP.

W skład grupy Wapro Analizy wchodzą następujące elementy:

  • główna aplikacja Wapro Analizy,
  • Administrator baz danych - program służący do zarządzania bazami danych znajdującymi się na serwerze SQL. Przy jego pomocy możemy przede wszystkim zakładać, usuwać lub aktualizować bazy danych Wapro ERP. Administrator służy również do zarządzania licencją programu.
  • Konfigurator SQL - konfigurator dla serwera baz danych SQL Server, za pomocą którego można zweryfikować, czy serwer bazy danych jest skonfigurowany prawidłowo do pracy z programami Wapro ERP.
Pamiętaj

Program Wapro Analizy nie dysponuje własną bazą danych, a jedynie korzysta ze struktur danych pozostałych programów Wapro ERP, doinstalowując do nich w razie potrzeby własne struktury. Dlatego też w tej grupie programów nie ma "Archiwizatora baz danych".

Informacja

Program Wapro Analizy jest modułem wspólnym dla aplikacji Wapro ERP, w związku z tym instalowany jest w katalogu C:\Program files\Common files\Wapro\Wapro Analizy.

Dla systemów z rodziny x64 instalowany jest w katalogu Program files (x86).